Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030
 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXI/220/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030,
Zapraszamy
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Świdnica oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030.
 
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 29 grudnia 2021 r. do 2 lutego 2022 r.
 
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
  1. przesłać w formie elektronicznej na adres: strategia@swidnica.zgora.pl ,
  2. przesłać na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul Długa 38, 66-008 Świdnica (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  3. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie.
Szczegółowe informacje i formularze do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świdnica

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 
 
ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!
Terminy:
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Informacja na temat terminów składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła

XIV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
 
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
- prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
- prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
 
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.
 
Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.
 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.biz.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Załączniki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. Na południu regionu przejściowo poprawa widzialności.
 
Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. Na południu regionu przejściowo poprawa widzialności

Nowe funkcjonowanie urzędu

Szanowni Państwo,
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją pandemiczną, bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawiania się na wizytę w urzędzie z pracownikami urzędu.
Obsługa mieszkańców możliwa jest również mailowo, telefonicznie i poprzez pocztę tradycyjną. Korespondencję proszę pozostawiać w skrzynce podawczej znajdującej się przed głównym wejściem do urzędu.
 
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Lakowanie zębów u dzieci i młodzieży

Program lakowania zębów u dzieci i młodzieży  w Gminie Świdnica.
 
Serdecznie zapraszamy rodziców lub opiekunów dzieci zameldowanych na pobyt stały  w Gminie Świdnica, które mają ukończone 8 lat (do 18 r.ż)  do udziału w Programie lakowania zębów u dzieci i młodzieży, który w całości jest finansowany z budżetu  Gminy Świdnica. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt telefoniczny (nr tel. 605548811) lub osobisty (hala sportowa ,,Świdniczanka”) z lekarzem stomatologiem – panią Beatą Wojtków  w kwestii ustalenia terminu lakowania zębów w ramach programu.  

Jasełka u Seniorów

14 stycznia br. Seniorzy w Domu Dziennego Pobytu Senior+ gościli księdza proboszcza Tomasza Filiczkowskiego z kolędą duszpasterską.
Przygotowania, wspólne kolędowanie, występ oraz kostiumy przyniosły wiele radości jak i wspomnień.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Badanie opinii Rolników

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (https://agrocompolska.pl ; https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/). Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Państwa opinie w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:
a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Przerwa w dostawie wody na ulicy Ogrodniczej w Wilkanowie

ZUK informuje, że dzisiaj o godzinie 22.00 zostanie wstrzymana dostawa wody na ulicy Ogrodniczej w Wilkanowie,
spowodowana awarią sieci wodociągowej, która będzie usuwana jutro, w sobotę 15.01.22r., w godzinach 8.00 – 12.00.
 
Za zaistniała sytuację przepraszamy.
1 2 3 4 5 6 ... 171
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map