Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Dodatek osłonowy

- 3 stycznia 2022r. weszła w  życie ustawa wprowadzająca nowe świadczenie – „Dodatek osłonowy”.
- Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch równych ratach.

- Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2100 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.
- Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca, drugą do 2 grudnia. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od lutego do końca października, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia.

- Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
- Papierowe wnioski będą przyjmowane w GOPS w Świdnicy w poniedziałek od godziny 07:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 07:00 do 15:00, w piątek w godzinach 07:00 do 14:00. Dokumenty będzie można także przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Długa 85/1,3  66-008 Świdnica.
- Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w formie papierowej. Wnioskodawca otrzyma jedynie informację o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.
- Wnioski są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1,3 oraz na stronie internetowej Gminy Świdnica 
- Osoba do kontaktu:
Katarzyna Kautz
Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych
tel. 68 327 32 30
 
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku osłonowego przeczytać można na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Załączniki

"Niepełnosprawni - Pełnoprawni" - podręcznik dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizuje na terenie Województwa Lubuskiego projekt "Niepełnosprawni - Pełnoprawni", który polega na opracowaniu oraz dystrybucji podręcznika dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  
W ramach przewodnika znajdziemy tam kwestie najbardziej istotne dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich sytuacji na rynku pracy, możliwości ubiegania się o określone świadczenia. Podręcznik można pobrać w załączniku poniżej.

Załączniki

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Świdnica

Zakład Usług Komunalnych informuje, że dzisiaj o godzinie 22:00 zostanie wstrzymana dostawa wody na ulicach Długa od nr 1 do 25, Chabrowa, Rumiankowa, Boczna, Kosynierów, Miła, Drzymały, Mieszka I, Bunkrowa, Cicha, Grzybowa, Piaskowa spowodowana awarią która będzie usuwana jutro (w poniedziałek) i potrwa do godziny 14:00. Za zaistniałą sytucaję przerpaszamy.

VIII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. 15-tego stycznia br. startuje 8-ma edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i przyjaciele, dla dzieci szkół podstawowych. Konkurs otrzymał patronat Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratoriów Oświaty w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. W terminie od 15 stycznia 2022 do 30 marca 2022 dzieci z klas 4-6 będą mogły przygotować dwa zadania konkursowe: pierwsze będzie polegało na wymyśleniu scenariusza gry zachęcającej do recyklingu opakowań, a w drugim trzeba przekonać przyjaciół do selektywnej zbiórki i recyklingu elektroodpadów w formie krótkiego filmiku. 
 
Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.
 
 
 
 

Załączniki

Komisja konkursowa do oceny ofert

 Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świdnica w 2022 roku.
,Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na BIP Urzędy Gminy Świdnica 
 

Ogłoszenie

7 stycznia 2022 r. urząd gminy oraz jednostki będą nieczynne w zamian za święto przypadające w sobotę 1.01.2022 r. (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Wilkanowo ma nową wiatę

W Wilkanowie przy boisku sportowym została zabudowana istniejąca drewniana wiata, która będzie wykorzystywana przez mieszkańców jako magazyn sportowy oraz szatnia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 900 zł, z czego 1 900 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Wilkanowa, pozostała kwota z budżetu gminnego.
 
Wilkanowo ma nową wiatę
Wilkanowo ma nową wiatę drewnianą
 

Kondolencje

Dofinansowanie demontażu pokryć dachowych zawierających azbest

Informacja o możliwości dofinansowania demontażu pokryć dachowych zawierających azbest w 2022 roku. Wójt Gminy Świdnica ogłasza wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2022 roku powinni złożyć wstępny wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do dnia 31 marca 2022 roku. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Świdnica, pokój nr 9 oraz na BIPie. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/32 73 115 wew. 140 w Referacie Gospodarki i Rozwoju. Prace będą wykonywane pod warunkiem przyznania dotacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest„ na lata 2019-2023. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Świdnica pokryje 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponoszą właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 

,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Realizacja programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 w kwocie 305 277,84 zł.
W ramach programu zostanie zatrudnionych 10 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy będą udzielać wsparcia 10 osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Świdnica.
Bezpośrednio realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Projekt jest realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Rekrutację do programu przeprowadzą pracownicy GOPS uwzględniając kryteria programu oraz potrzeby osób niepełnosprawnych.
Gmina Świdnica po raz pierwszy bierze udział w programie ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świdnica

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 171
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map