Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kontakt

Kontakt

 
URZĄD GMINY 
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica 
e-mail: urzadsw@swidnica.zgora.pl
Adres do doręczeń elektronicznych:
 /62bccw99fy/SkrytkaESP
 
tel.: +48 68 327-31-15
Urząd czynny w godz.: Kasa urzędu czynna w godz.: 
pn. 7:00-16:00 pn. 7:30-15:00
wt.- cz. 7:00-15:00 wt.- cz. 7:30-14:00
pt. 7:00-14:00 pt. 7:30-13:00
Po godzinach funkcjonowania kasy opłaty w Referacie Finansowym urzędu można uiszczać wyłącznie kartą płatniczą.
 
NR KONTA BANKOWEGO: 
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze   93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
WÓJT
Izabela Mazurkiewicz
wojt@swidnica.zgora,pl
 
SEKRETARZ GMINY
Anna Kościukiewicz sekretarz@swidnica.zgora,pl / wew. 150 lub 600 983 937
 
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Wybranowska  skarbnik@swidnica.zgora,pl / wew. 149 lub 882 121 184
 
REFERAT OGÓLNY
KIEROWNIK REFERATU OGÓLNEGO
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Anita Nowak  a.nowak@swidnica.zgora,pl / wew. 135 lub 519 654 621
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI STATUTOWYCH ORGANÓW GMINY
Anna Równicka  urzadsw@swidnica.zgora,pl / wew. 141 lub 519 654 902
 
INSPEKTOR DS. PŁAC I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
Agata Pańtak  a.pantak@swidnica.zgora,pl / wew. 136 lub 519 654 835
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OŚWIATY I WSPÓŁPRACY Z OSP
Dorota Sapa  d.sapa@swidnica.zgora,pl / wew. 121
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI 
Krzysztof Noga  k.noga@swidnica.zgora,pl / wew. 137 lub 519654909 
 
STARSZY INFORMATYK
Robert Fidos  r.fidos@swidnica.zgora,pl / wew. 146 lub 519 654 695
 
INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
Jerzy Rzeźnik  oc@swidnica.zgora,pl / wew. 133 lub 519 654 933
 
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Ireneusz Nowak  oc@swidnica.zgora,pl / wew. 143
 
POMOC ADMINISTRACYJNA (SEKRETARIAT)
Małgorzata Heryan m.heryan@swidnica.zgora,pl / wew. 123
 
REFERAT FINANSOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Magdalena Zuber m.zuber@swidnica.zgora,pl tel. 519 654 727
 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH I OBSŁUGI KASY
Elżbieta Słowik  e.slowik@swidnica.zgora,pl / wew. 124 lub 519 654 713
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WINDYKACJI
Renata Kordek r.kordek@swidnica.zgora,pl /wew. 127 lub 517898816
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Genowefa Kisiel  g.kisiel@swidnica.zgora,pl / wew. 127 lub 882 133 326
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
Małgorzata Wróblewska  m.wroblewska@swidnica.zgora,pl / wew.127 lub 519 654 712
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Edyta Jarosiewicz  e.jarosiewicz@swidnica.zgora,pl / wew. 130 lub 519 654 714
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Patrycja Krupska p.krupska@swidnica.zgora,pl / wew. 130 lub 519 654 670
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Iwona Urbańska
 
REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI I ROZWOJU
Magdalena Dotka m.dotka@swidnica.zgora.pl  / 887 330 500
 
Z-CA KIEROWNIKA / INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Paweł Rawdanis  p.rawdanis@swidnica.zgora,pl / wew. 126 lub 519 654 701
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA I NADZORU NAD DROGAMI
Arkadiusz Korotczuk  a.korotczuk@swidnica.zgora,pl / wew.131 lub 662 197 853
 
INSPEKTOR DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Joanna Domańska  j.domanska@swidnica.zgora,pl / wew.140 lub 519 654 739
 
INSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Maria Wojciechowska-Czerpińska  m.wojciechowska@swidnica.zgora,pl / wew. 145 lub 519 654 601
 
INSPEKTOR DS. ROLNICTWA I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Joanna Stremich j.stremich@swidnica.zgora,pl / 519 654 579 
 
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA
Paweł Kierzek p.kierzek@swidnica.zgora,pl / 519 654 892
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MELIORACJI 
Małgorzata Żalejko m.zalejko@swidnica.zgora,pl / 519654683
 
REFERAT PROMOCJI, SPORTU I REKREACJI
KIEROWNIK REFERATU PROMOCJI, SPORTU I REKREACJI
Dagmara Ostrowska d.ostrowska@swidnica.zgora,pl/ wew. 151 lub 602 727 080
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Maja Kostrzewa  m.kostrzewa@swidnica.zgora,pl / wew. 144 lub 519 654 698
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Katarzyna Misztak  k.misztak@swidnica.zgora,pl / wew. 144 lub 519 654 697
 
INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI
Daria Strzelec
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Monika Matela  iod@swidnica.zgora.pl /  530 114 832
 
STRAŻ GMINNA
ul. Długa 85, 66-008 Świdnica  sg@swidnica.zgora,pl / wew. 139 / 606 183 360 
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica
tel. 68 3273322
 
DYREKTOR GOK
Paulina Szewczyk  dyrektor@gokswidnica,pl
 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: ul. Długa 85/1,3 , 66-008 Świdnica  
tel.  68 327 32 30
Adres do doręczeń elektronicznych: /g0h308wlvk/SkrytkaESP
KIEROWNIK GOPS
Anna Mierzwa gops@swidnica.zgora,pl
 
REFERAT FINANSÓW
p.o. Głównej księgowej– Agnieszka Łokietek
Referent ds. księgowości budżetowej i archiwum – Beata Tomaszewska
 
REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Alicja Łotocka – Czapla
Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – Katarzyna Kautz
 
REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ
Rejon I :  Świdnica, Łochowo – Starszy specjalista pracy socjalnej – Ilona Felsman
Rejon II:  Koźla, Grabowiec, Lipno, Letnica – Starszy specjalista pracy socjalny – Renata Getinger – Jaworska
Rejon III:  Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Wilkanowo, Słone- specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Skorek
Rejon IV:  Piaski, Przysiółek Rybno - Pracownik socjalny – Kamila Antecka
Asystent rodziny – Angelika Równica
 
CENTRUM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNE
Psycholog kliniczny, seksuolog – Dorota Opala
Psycholog dziecięcy- Arneta Sobiechowska
Terapeuta uzależnień- Leszek Pieńczak
 
DOM DZIENNEGO POBYTU ,,SENIOR +’’
Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy - Weronika Gazińska
Opiekun medyczny - Małgorzata Zacholska
Opiekun - Maria Jasińska
Pomoc administracyjna - Aneta Wadecka
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
Tel. 68 327 37 18, 68 327 37 04
Adres do doręczeń elektronicznych:  /ZUKSwidnica/SkrytkaESP
 
KIEROWNIK ZUK
Magdalena Widańska zuk@swidnica.zgora,pl
 
DZIAŁ FINANSOWY
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Emilia Szczerba e.szczerba@swidnica.zgora,pl / wew. 33
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Ewa Turuto e.turuto@swidnica.zgora,pl / wew. 32
 
INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ŚCIEKI / SEKRETARIAT
Małgorzata Piszczyńska-Kudła  m.piszczynska@swidnica.zgora,pl / wew. 30
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI KASY I WINDYKACJI
Dorota Szober  d.szober@swidnica.zgora,pl / wew. 36
 
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Małgorzata Pawłowska
 
DZIAŁ GOSPODARKI
INSPEKTOR DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Mateusz Brodzik m.brodzik@swidnica.zgora.,pl / wew. 31
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Edward Szober e.szober@swidnica.zgora,pl / wew. 34
 
SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA, ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Bogdan Ziemiański b.ziemianski@swidnica.zgora,pl / wew. 37
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Dorota Schmidt d.schmidt@swidnica.zgora,pl / wew. 35
 
DZIAŁ TECHNICZNY
STARSZY MISTRZ DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Czesław Tomasik
695 933 071, 605 933 071
 
KONSERWATOR
Ryszard Koper
 
KONSERWATOR
Szymon Janek
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWIDNICA
tel.  68 327 35 74
KONSERWATOR
Zbigniew Wadecki 
 
KONSERWATOR
Stanisław Szymański 
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DRZONÓW
KONSERWATOR
Wojciech Andrzejewski
68 321 57 15
 
ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
tel. 606790063, 788053322
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej