Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kontakt

Kontakt

 
URZĄD GMINY 
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica 
Adres do doręczeń elektronicznych:
 /62bccw99fy/SkrytkaESP
 
tel.: +48 68 327-31-15
Urząd czynny w godz.: Kasa urzędu czynna w godz.: 
pn. 7:00-16:00 pn. 7:30-15:00
wt.- cz. 7:00-15:00 wt.- cz. 7:30-14:00
pt. 7:00-14:00 pt. 7:30-13:00
Po godzinach funkcjonowania kasy opłaty w Referacie Finansowym urzędu można uiszczać wyłącznie kartą płatniczą.
 
NR KONTA BANKOWEGO: 
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze   93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
WÓJT
Izabela Mazurkiewicz
wojt@swidnica.zgora.pl
i.mazurkiewicz@swidnica.zgora.pl
 
SEKRETARZ GMINY
Anna Kościukiewicz sekretarz@swidnica.zgora.pl / wew. 150 lub 600 983 937
 
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Wybranowska  skarbnik@swidnica.zgora.pl / wew. 149 lub 882 121 184
 
REFERAT OGÓLNY
 
KIEROWNIK REFERATU OGÓLNEGO
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Anita Nowak  a.nowak@swidnica.zgora.pl / wew. 135 lub 519 654 621
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI STATUTOWYCH ORGANÓW GMINY
Anna Równicka  urzadsw@swidnica.zgora.pl / wew. 141 lub 519 654 902
 
INSPEKTOR DS. PŁAC I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
Agata Pańtak  a.pantak@swidnica.zgora.pl / wew. 136 lub 519 654 835
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OŚWIATY I WSPÓŁPRACY Z OSP
Dorota Sapa  d.sapa@swidnica.zgora.pl / wew. 121
 
INFORMATYK
Robert Fidos  r.fidos@swidnica.zgora.pl / wew. 146 lub 519 654 695
 
INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
Jerzy Rzeźnik  oc@swidnica.zgora.pl / wew. 133 lub 519 654 933
 
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Ireneusz Nowak  oc@swidnica.zgora.pl / wew. 143
 
POMOC ADMINISTRACYJNA (SEKRETARIAT)
Małgorzata Heryan m.heryan@swidnica.zgora.pl / wew. 123
 
REFERAT FINANSOWY
 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH I OBSŁUGI KASY
Elżbieta Słowik  e.slowik@swidnica.zgora.pl / wew. 124 lub 519 654 713
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WINDYKACJI
Renata Kordek r.kordek@swidnica.zgora.pl /wew. 127 lub 517898816
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Genowefa Kisiel  g.kisiel@swidnica.zgora.pl / wew. 127 lub 882 133 326
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
Małgorzata Wróblewska  m.wroblewska@swidnica.zgora.pl / wew.127 lub 519 654 712
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Edyta Jarosiewicz  e.jarosiewicz@swidnica.zgora.pl / wew. 130 lub 519 654 714
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Magdalena Zuber m.zuber@swidnica.zgora.pl tel. 519 654 727
 
REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU
 
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI I ROZWOJU
Katarzyna Krynicka  k.krynicka@swidnica.zgora.pl / wew. 132 lub 887 330 500
 
Z-CA KIEROWNIKA / INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Paweł Rawdanis  p.rawdanis@swidnica.zgora.pl / wew. 126 lub 519 654 701
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA I NADZORU NAD DROGAMI
Arkadiusz Korotczuk  a.korotczuk@swidnica.zgora.pl / wew.131 lub 662 197 853
 
INSPEKTOR DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Joanna Domańska  j.domanska@swidnica.zgora.pl / wew.140 lub 519 654 739
 
INSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Maria Wojciechowska-Czerpińska  m.wojciechowska@swidnica.zgora.pl / wew. 145 lub 519 654 601
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROLNICTWA I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Agnieszka Mrozik  a.mrozik@swidnica.zgora.pl / wew. 126 lub 519 654 579
 
PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I ROZWOJU
Andrzej Stępniak a.stepniak@swidnica.zgora.pl / wew. 131 lub 519 654 892
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKINIERUCHOMOŚCIAMI I MELIORACJI 
Małgorzata Żalejko m.zalejko@swidnica.zgora.pl / 519654683
 
REFERAT PROMOCJI, WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
KIEROWNIK REFERATU PROMOCJI, WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Dagmara Ostrowska d.ostrowska@swidnica.zgora.pl/ wew. 151 lub 602 727 080
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Maja Kostrzewa  m.kostrzewa@swidnica.zgora.pl / wew. 144 lub 519 654 698
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Katarzyna Misztak  k.misztak@swidnica.zgora.pl / wew. 144 lub 519 654 697
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Krzysztof Noga  k.noga@swidnica.zgora,pl / wew. 137 lub 519 654 909
 
STRAŻ GMINNA
ul. Długa 85, 66-008 Świdnica  sg@swidnica.zgora.pl / wew. 139 / 606 183 360 
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica
tel. 68 3273322
 
DYREKTOR GOK
Paulina Szewczyk  dyrektor@gokswidnica.pl
 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: ul. Długa 85/1,3 , 66-008 Świdnica
tel.  68 327 32 30
Adres do doręczeń elektronicznych: /g0h308wlvk/SkrytkaESP
KIEROWNIK GOPS
 
REFERAT FINANSÓW
 
p.o. Głównej księgowej– Agnieszka Łokietek
Referent ds. księgowości budżetowej i archiwum – Beata Tomaszewska
 
REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Alicja Łotocka – Czapla
Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – Katarzyna Kautz
 
REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Rejon I :  Świdnica, Łochowo – Starszy specjalista pracy socjalnej – Ilona Felsman
Rejon II:  Koźla, Grabowiec, Lipno, Letnica – Starszy specjalista pracy socjalny – Renata Getinger – Jaworska
Rejon III:  Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Wilkanowo, Słone- specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Skorek
Rejon IV:  Piaski, Przysiółek Rybno - Pracownik socjalny – Kamila Antecka
Asystent rodziny – Angelika Równica
 
CENTRUM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNE
 
Psycholog kliniczny, seksuolog – Dorota Opala
Psycholog dziecięcy- Arneta Sobiechowska
Terapeuta uzależnień- Leszek Pieńczak
 
DOM DZIENNEGO POBYTU ,,SENIOR +’’
 
Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy - Weronika Gazińska
Opiekun medyczny - Małgorzata Zacholska
Opiekun - Maria Jasińska
Pomoc administracyjna - Aneta Wadecka
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
Tel. 68 327 37 18, 68 327 37 04
Adres do doręczeń elektronicznych:  /ZUKSwidnica/SkrytkaESP
 
KIEROWNIK ZUK
Magdalena Widańska zuk@swidnica.zgora.pl
 
DZIAŁ FINANSOWY
 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Emilia Szczerba e.szczerba@swidnica.zgora.pl / wew. 33
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Ewa Turuto e.turuto@swidnica.zgora.pl / wew. 32
 
INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ŚCIEKI / SEKRETARIAT
Małgorzata Piszczyńska-Kudła
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI KASY I WINDYKACJI
Dorota Szober
 
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Małgorzata Pawłowska
 
DZIAŁ GOSPODARKI
 
INSPEKTOR DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Mateusz Brodzik m.brodzik@swidnica.zgora.pl / wew. 31
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Edward Szober e.szober@swidnica.zgora.pl / wew. 34
 
SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA, ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Bogdan Ziemiański b.ziemianski@swidnica.zgora.pl / wew. 37
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Dorota Schmidt d.schmidt@swidnica.zgora.pl / wew. 35
 
DZIAŁ TECHNICZNY
 
STARSZY MISTRZ DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Czesław Tomasik
695 933 071, 605 933 071
 
KONSERWATOR
Ryszard Koper
 
KONSERWATOR
Szymon Janek
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWIDNICA
 
KONSERWATOR
Zbigniew Wadecki 
68 327 35 74
 
KONSERWATOR
Stanisław Szymański 
68 327 35 74
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DRZONÓW
 
KONSERWATOR
Wojciech Andrzejewski
68 321 57 15
 
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Ogrodowa 36A, 66-008 Świdnica
tel. 68 327 33 65, 882 135 626
 
DYREKTOR GOSiR
Jan Doliński
tel. 882 135 626
 
SEKRETARIAT
Daria Strzelec
tel. 882 135 626

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Urbańska
tel 882 122 266
 
ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA
ul. Długa 25
66-008 Świdnica
tel. 606790063, 788053322
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej