Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców gminy Świdnica

W ramach realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewniona jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców gminy Świdnica.  
Rejestrować można się telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy - 68 327 32 30 lub osobiście w gabinecie terapeutycznym znajdującym się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ogrodowej 36A w Świdnicy, w godzinach pracy specjalistów.
Godziny pracy specjalistów:
Dorota Opala - psycholog kliniczny, seksuolog, psychoonkolog; pomoc psychologiczna                      w sytuacji kryzysowej, pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą seksualną, terapia uzależnień behawioralnych (uzależnienie od internetu, hazardu, objadania się),  grupowe wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Gabinet w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
Poniedziałek –  9.00-15.00
Wtorek -  9.00-15.00
Środa – 9.00-15.00
Czwartek – 9.00- 13.00
Anna Komorowska – psychoterapeuta uzależnień; terapia DDA, osób współuzależnionych                      i ofiar przemocy, praca nad problemami alkoholowymi osób uzależnionych i członków                           ich rodzin,  terapia indywidualna w sytuacji kryzysowej, terapia grupowa dla osób z chorobami nowotworowymi.
Gabinet w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
Środa – 17.00-21.00 (indywidualna terapia uzależnień)
Piątek – 17.00-21.00 (terapia grupowa dla osób z chorobami nowotworowymi)

Konkurs dla stowarzyszeń

15 stycznia 2019 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Stowarzyszenia mają do dyspozycji 146,5 tys. zł na realizację zadań w zakresie: 
1) podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Oferty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 14.00.
Więcej informacji oraz pliki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z organizacjami samorządowymi/Otwarte konkursy ofert http://bip.swidnica.zgora.pl/190/Otwarte_konkursy_ofert/

Społeczne konsultacje projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach. Projekt Strategii, formularz zgłaszania uwag oraz harmonogram spotkan konsultacyjnych w województwach dostępny jest na stronie ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Kalendarz Imprez Gminnych na rok 2019

W zakładce po prawej stronie jest już dostępny Kalendarz Imprez Gminnych na rok 2019. W tegorocznym kalendarzu znalazło się kilka zupełnie nowych pozycji np. lipcowy festyn nad wodą, czy gminna wigilia. Warto też zwrócić uwagę, że w tym roku w Świdnicy odbędą się koncerty nie tylko w ramach cyklu „Przedsionek Raju”, ale również w ramach międzynarodowego  festiwalu „Muzyka w Raju”, który do tej pory odbywał się w Paradyżu. Festiwal zawita do trzech lubuskich miejscowości, wśród których jest również Świdnica. Przy niektórych pozycjach kalendarza brakuje jeszcze dokładnej daty. Jest to spowodowane cały czas trwającymi ustaleniami i dopasowywaniem terminów.

Wernisaż Izabeli Sak

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 23 stycznia o godzinie 13:00 do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na wernisaż wystawy "W akwarelowym ujęciu" malarstwo Izabeli Sak.

Uzbieraliśmy ponad 30 tys. zł

Ponad 30 tys. zł udało się zebrać podczas gminnego finału WOŚP. W Świdnicy już po raz szósty graliśmy z orkiestrą Jurka Owsiaka. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody wolontariusze dzielnie kwestowali. Nie zawiedli też uczestnicy biegu Policz się z Cukrzycą, którzy o godz. 14.00 tłumnie stawili się pod halą sportową. Na zmarzniętych czekała pyszna zupa, a do wylicytowania było mnóstwo fantów przekazanych przez mieszkańców gminy oraz wójta. Przedmiotem głównej licytacji było ceramiczne serduszko wykonane przez Henryka Krakowiaka z własnoręcznym podpisem wójta Krzysztofa Stefańskiego. Po kilkunastu minutach podbijania kwoty, serduszko trafiło do rąk Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Błażeja Woźniaka, który zaoferował 900 zł. Jak zwykle dużo emocji wywołały licytacje chlebów upieczonych przez Bogumiłę i Grzegorza Hadzickich. Wśród fantów znalazły się też koszulki, bilety na mecz żużlowy, piłki z autografami, obrazy, kosze ze słodyczami. W sumie z licytacji uzbierano 9700 zł. Świdnicki finał urozmaicały pokazy uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy, a jeden z najmłodszych wolontariuszy pięcioletni Hubert dzielnie roznosił wylicytowane przedmioty i pilnował, aby pieniądze za nie trafiły do puszki. Po północy zakończyło się liczenie pieniędzy. Zebrano dokładnie 30 092, 25 zł z 25 puszek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

38Galeria zdjęć: 27 wośp

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

38Galeria zdjęć: 27 wośp

Ostrzeżenie meteorologiczne

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map