Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Kanalizacja deszczowa w Słonem

Przedmiotem kolejnej gminnej inwestycji, której realizacja trwa jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Słone, w ulicach Słonecznej, Krótkiej i Spokojnej. Celem inwestycji jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych spływających z istniejących nawierzchni, w szczególności na włączeniu ulic Krótkiej i Spokojnej. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 242,2 m. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry. Zadanie ma się zakończyć do 15 listopada br.

Komunikat ZUK

Budowa sieci wodociągowej

Trwa gminna inwestycja polegająca na budowie układu zasilania miejscowości Wilkanowo z wodociągu w Słonem. Zadanie zostało podzielona na dwa etapy. Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika na wodę czystą, budowę kontenerowej pompowni strefowej, budowę sieci wodociągowej od projektowanej pompowni strefowej w Słonem do sieci wodociągowej na terenie Wilkanowa o długości ok. 2 km. Wykonawcą jest firma Gutkowski Jan Gutkowski z Leszna. Termin zakończenia prac to 30.11.2019 r.
 
 

Przebudowa ul. Rumiankowej

28 października br. Gmina Świdnica przekazała teren budowy wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie ul. Rumiankowej w Świdnicy – II etap. Wykonawcą robót jest PPH-U DARBUD Dariusz Zając z Zielonej Góry. Umowa przewiduje wykonanie na długości 180 mb nowej nawierzchni z kostki betonowej. Jest to kontynuacja wykonanego w 2018 r. zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F I 006028F W Świdnicy”, zrealizowanego w ramach tzw. „schetynówek”. Przebudowa ul. Rumiankowej ma być zakończona do 10 grudnia br.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Komunikat Sanepidu

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że z uwagi na obecność bakterii coli w wodociągu publicznym Letnica nie należy używać wody do celów konsumpcyjnych. Do momentu poprawy jakości wody zostanie zapewnione zastępcze źródło wody. Dla mieszkańców miejscowości Koźla i Letnica zostaną podstawione beczkowozy na wodę pitną, natomiast dla miejscowości Grabowiec i Lipno woda butelkowana będzie dostępna dla mieszkańców u sołtysa wsi. Dalsze informacje o stanie jakości wody przekazywane będą mieszkańcom przez stronę internetową urzędu gminy, sołtysa, oraz poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych.

Nabór do pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza konkursy na wolne stanowiska pracy  w Domu Dziennego Pobytu. Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Odnowiona sala w Koźli

W ostatnich dniach października zakończyła się gminna inwestycja polegająca na wykonaniu elewacji frontowej budynku sali wiejskiej w Koźli. Na ścianach położono tynki strukturalne, na cokołach -  mozaikowe. Prace wykonała firma IMPAKT Karol Wielgocki z Zielonej Góry. Inwestycja zakończyła się tydzień wcześniej, niż zakładała umowa. Dodatkowo w listopadzie br. przewiduje się wymianę rynien elewacji frontowej.
 

Komunikat ZUK

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Sprzedaż atrakcyjnych działek

W dniu 7 listopada 2019.r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy  Świdnica odbędzie się przetarg na sprzedaż  nieruchomości w miejscowościach Wilkanowo i Słone. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu: http://www.bip.swidnica.zgora.pl/175/Nieruchomosci/
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map