Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

XIII sesja Rady Gminy Świdnica

20 listopada o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Świdnica. Transmisja z sesji oraz dotychczasowe nagrania dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A

Informacja w sprawie gazu

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie możliwości gazyfikacji niektórych miejscowości z terenu gminy Świdnica informujemy, że do końca listopada br. firma EWE energia Sp. z o. o. dokona ostatecznej weryfikacji możliwości wykonania przedmiotowej inwestycji pod względem technicznym oraz finansowym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o chwile cierpliwości, o ostatecznej decyzji będziemy państwa informować niezwłocznie po jej uzyskaniu.

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Wójt Gminy Świdnica ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570) działające na terenie gminy Świdnica lub na rzecz jego mieszkańców.
Opinie należy dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świdnica ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Na stronie Gminy w zakładce GOSPODARKA KOMUNALNA / ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI / ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON opublikowana została lista podmiotów, do których można odpłatnie dostarczyć wyżej wymienione odpady.

Posiedzenie komisji Rady Gminy Świdnica

18 listopada 2019 o godzinie 14 w Urzędzie Gminy Świdnica odbędą się posiedzenie komisji Rady Gminy Świdnica.

Grudniowe imprezy

Nie zwalniamy tempa! Już dziś zapraszamy na dwie grudniowe imprezy. Obiecujemy jednak, że będzie ich w ostatnim miesiącu roku więcej. 7 grudnia – w sobotę odbędzie się Mikołajkowy Maraton Fitness dla wszystkich chętnych bez względu na wiek, płeć i kondycję. Już trwają zapisy. Dzień później – 8 grudnia Polsko-Niemiecki Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Imprezy odbędą się w hali sportowej „Świdniczanka”. Zapraszamy! Szczegóły na plakatach.
 

Stan wody w wodociągu Letnica

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że podjęte działania naprawcze wyeliminowały obecność bakterii z grupy coli w wodociągu publicznym Letnica. Na podstawie sprawozdania z analizy jakości wody stwierdzono, że parametry jakości wody spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przydatności wody do spożycia. Dlatego też Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zielonej Górze wydał komunikat o przydatności wody do spożycia.

Rekrutacja do Domu Dziennego Pobytu

2 stycznia 2020 roku rozpocznie swoją działalność Dom Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy, który powstaje w ramach projektu współfinansowanego ze środków w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2019. Dziś – 4 listopada ruszyła rekrutacja uczestników, która potrwa do 18 listopada. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy proszone są o zapoznanie się z treścią regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnienie formularza zgłoszenia do udziału w projekcie, oświadczenia uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych  do celów projektowych, dostarczenie obowiązującego orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej.
Dokumenty należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1  do 18.11.2019r. do godz. 16.00. Informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy tel. 68 3273230. Szczegóły w załącznikach.
 

Załączniki

Obradowała Rada Seniorów

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów odbyło się dziś – 8 listopada w sali konferencyjnej urzędu gminy. Wśród punktów porządku obrad były m.in. wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Posiedzenie rozpoczął najstarszy członek– Janusz Gałat z Grabowca. Zgromadzeni wybrali poprzez tajne głosowanie Bogumiłę Hajdasz ze Świdnicy na Przewodniczącą, Mariannę Poźniak z Buchałowa na Wiceprzewodniczącą i Jerzego Wiśniewskiego z Lipna na Sekretarza.  – Wiem, jakie potrzeby mają Seniorzy z gminy Świnica, bo przecież sama jestem Seniorką – mówiła B. Hajdasz. – Będę broniła naszych interesów i nigdy nie odpuszczę.
Gminna Rada Seniorów została oficjalnie powołana podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Świdnica. Wtedy kandydaci otrzymali akty powołania. Rada Seniorów składa się z 12 członków. Każda miejscowość ma swojego przedstawiciela, dodatkowo jeden został wybrany z ramienia Klubu Seniora. Więcej na stronie internetowej gminy w zakładce GMINA ŚWIDNICA/SAMORZĄD GMINY ŚWIDNICA

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wandale uszkodzili beczkowóz

W czwartek  - 7 listopada br. w Letnicy nieznani sprawcy dokonali aktu wandalizmu, spuszczając powietrze z kół beczki do wody pitnej. Beczkowóz został podstawiony do miejscowości z uwagi na bakterię coli znajdującą się w wodociągu.
 
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy lub sprawców proszone są o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych –  68 327 37 18, 68 327 37 04 lub Strażnikiem Gminnym – 606 183 360.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map