Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Dzień Dziecka

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

UWAGA❗️ W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR). Badaniem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne.
W jaki sposób można wziąć udział w badaniu?
• poprzez wywiad telefoniczny z ankieterem statystycznym (w dniach 19.06 - 14.08)
• poprzez wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym (w dniach 9.06 - 14.08)
Uprzejmie prosimy o udział w badaniu.
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Opaski bezpieczeństwa dla Seniorów

Opaski bezpieczeństwa dla Seniorów w gminie Świdnica
Z inicjatywy wójt Izabeli Mazurkiewicz-Kąkol będzie realizowane zadanie „Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica” na rok 2023.
Na ten cel pozyskano 41 300 zł w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II.
Wójt oraz skarbnik Katarzyna Wybranowska podpisały z Wojewodą Lubuskim umowę w sprawie przyznania dotacji celowej.
Program będzie realizowany zgodnie z uchwałą nr L/364/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego pn.: ,,Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica na rok 2023”.
Program ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom, tj. osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, którzy mieszkają na terenie gminy Świdnica i mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
Wsparcie będzie polegać na zapewnieniu usługi tzw. ,,opieki na odległość” poprzez całodobowy domowy system wsparcia podopiecznych przez teleopiekunów, którzy pracują w telecentrum w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego.
W ramach realizacji zadania zakwalifikowany do wsparcia senior otrzyma nieodpłatnie opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z telecentrum wraz z instrukcją obsługi i kartą SIM do opaski. Opaska bezpieczeństwa wyposażona będzie w:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
- detektor upadku
- czujnik zdjęcia opaski
- lokalizator GPS
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze.
Osoby przystępujące do programu obligatoryjnie muszą spełnić następujące warunki:
1) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Świdnica.
2) Mieć 65 lat lub więcej.
3) Posiadać dostępność sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania seniora.
Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Rekrutacja seniorów do programu zostanie przeprowadzona po wyborze i podpisaniu umowy z Wykonawcą realizacji zadania o czym będziemy informować mieszkańców Gminy Świdnica.
dwie kobiety przy stole
opaska dla seniora
 

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Debata nad raportem dot. stanu gminy za rok 2022
 
 
Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje obowiązek Wójta do przedstawienia raportu o stanie gminy do dnia 31 maja za rok ubiegły.
Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie będą mogli, także zabierać głos mieszkańcy gminy. W związku z tym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, ma obowiązek złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - w naszej gminie wynosi ono  co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 16.06.2023 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 
                                                                             
        Wójt Gminy Świdnica
                                                                                     Izabela Mazurkiewicz-Kąkol

Załączniki

Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2023 roku

Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2023 roku.
 
Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2023 roku

Harmonogram odczytów wodomierzy czerwiec 2023 r.

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY W GMINIE ŚWIDNICA
 
Odczytów dokonywać będą nowe osoby p. Mazuro Wioletta (Koźla, Lipno i Grabowiec) oraz p. Mulawa Piotr (Letnica, Słone, Piaski, Drzonów, Buchałów, Orzewo i Radomia).
 
1.
Koźla
Mazuro Wioletta
19.06.2023
20.06.2023
16:00-20:00
16:00-20:00
2.
Letnica
Mulawa Piotr
21.06.2023
22.06.2023
16:00-20:00
16:00-20:00
 
3.
 
Lipno
Mazuro Wioletta
05.06.2023
16:00-20:00
4.
Grabowiec
Mazuro Wioletta
06.06.2023
16:00-20:00
5.
Słone:
Wszystkie ulice oprócz Słonecznej i Spokojnej
Mulawa Piotr
23.06.2023
15:00-20:00
Słone:
Słoneczna, Spokojna
24.06.2023
09:00-19:00
 
6.
 
Piaski
Mulawa Piotr
13.06.2023
16:00-20:00
 
7.
 
Drzonów
Mulawa Piotr
19.06.2023
20.06.2023
17:00-20:00
16:00-20:00
8.
Buchałów
Mulawa Piotr
14.06.2023
15.06.2023
16:00-20:00
16:00-20:00
9.
Orzewo
Mulawa Piotr
12.06.2023
17:00-20:00
10.
Radomia
Mulawa Piotr
17.06.2023
09:00-19:00
 
W razie nieobecności dorosłego domownika, w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie kartka z danymi kontaktowymi w celu ustalenia innego, dogodnego terminu odczytu wodomierzy.
 

Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych

StowarzyszenieInicjatyw Społecznych w Słonem oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Letnicy "Letniczanki" złożyły oferty na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferty dostępne są na BIP Urzędu Gminy Świdnica.  

Komunikat Sanepidu

Komunikat Sanepidu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 
 
 
 

Oddając elektrośmieci uszczęśliwisz dzieci

Gmina Świdnica przyłączyła się do akcji „Oddając elektrośmieci uszczęśliwisz dzieci”.
Akcję zorganizował Powiat Zielonogórski oraz Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg..
Jej celem jest zebranie jak największej ilości elektrośmieci. Każda tona warta jest 500 zł, które zostanie przekazane na wakacyjny wyjazd dla dzieci z Domu Dziecka w Klenicy.
Zbiórka odbędzie się 2 czerwca w Górzykowie.
Jeżeli ktoś z mieszkańców nie może dojechać do Górzykowa, a chciałby przekazać elektrośmieci – może to zrobić podczas zbiórki gminnej.
Odbędzie się ona 30 i 31 maja w godz. 9.00-18.00.
Miejsce zbiórki to parking między halą sportową Świdniczanka, a szkołą.
Wszystkie zebrane śmieci elektryczne zostaną potem przewiezione do Górzykowa.
Oddając elektrośmieci uszczęśliwisz dzieci

Harmonogram odczytów wodomierzy dla Świdnicy i Wilkanowa

Harmonogram odczytów wodomierzy dla Świdnicy i Wilkanowa.
 
Harmonogram odczytów wodomierzy dla Świdnicy i Wilkanowa
Harmonogram odczytów wodomierzy dla Świdnicy i Wilkanowa
1 2 3 4 5 6 ... 241
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej