Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Aktualizacja informacji dotyczącej programu "Granty PPGR"

W związku doprecyzowaniem zapisów dotyczących dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR– wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, poniżej przedstawiamy aktualne druki oświadczeń oraz aktualny druk deklaracji udziału w programie. 

WAŻNA ZMIANA: W programie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie gminy Świdnica (nie tylko w miejscowości Letnica, w której funkcjonował niegdyś PPGR)

Dokumenty uprawniające do złożenia przez Gminę Świdnica wniosku w ramach programu, należy złożyć do dnia 22.10.2021 r. w siedzibie:
Urzędu Gminy w Świdnicy
ul. Długa 38
66-008 Świdnica
 
Pytania dotyczące programu proszę kierować pod nr tel.: (68) 327 31 15 (wew. 121)
 

Załączniki

Dzień Edukacji Narodowej w gminnych szkołach

Dziś –14 października - z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt Izabela Mazurkiewicz odwiedziła szkoły w Świdnicy i w Słonem. Wójt złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. Razem z dyrektorami wręczyła również nagrody poszczególnym pedagogom. Życzymy wszystkim pracującym w szkołach - sukcesów, satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Krzysztof Stefański pośmiertnie odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Świdnica

Wczoraj – 13 października odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Świdnica, podczas której byłemu wójtowi śp. Krzysztofowi Stefańskiemu został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica. Na sesji obecne były mama Helena Stefańska i żona Małgorzata. Byłego wójta wspominali m.in. Maria Serafin, Jerzy Nowak i Tomasz Cygański. Śp. Krzysztof Stefański w latach 1982 - 2008 był polonistą w Zespole Szkół w Świdnicy. W międzyczasie rozpoczął działalność samorządowca. W 1990 r. został Radnym Gminy Świdnica na dwie kadencje, radni wybrali go na przewodniczącego Rady. W latach 1998-2002 przewodniczył Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy. W 2008 r. objął funkcję kierownika Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy. W kadencji 2014-2018 był radnym i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego. Od 2010 r. był członkiem Rady Sołeckiej Świdnicy. Był też współzałożycielem Szkolnego Klubu Szermierczego Flesz Świdnica oraz współtwórcą Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Świdnica, które w 1999 r. po raz pierwszy zorganizowało Dni Ziemi Świdnickiej i przez wiele lat wydawało Wieści Świdnickie.
W 2018 roku został Wójtem Gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030

Gmina Świdnica przygotowuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030.
W związku z tym, dziś – 12 października odbyły się warsztaty diagnostyczne dotyczące budowania założeń do Strategii.
To pierwszy tego typu warsztat, którego celem była diagnoza potencjału gminy, analiza makro i mikrootoczenia, analiza SWOT w obszarach społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń oraz zidentyfikowanie problemów z perspektywy m.in. mieszkańców, pracodawców, pracowników, rodziców.
Biorących udział w spotkaniu podzielono na trzy grupy: gospodarka, przedsiębiorczość, turystyka, promocja, dziedzictwo lokalne; społeczność, usługi społeczne, seniorialne, edukacja, kultura, oferta spędzenia wolnego czasu; przestrzeń, ład przestrzenny, drogi, infrastruktura, ochrona środowiska
 
 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Świdnica zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Świdnica grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć do dnia 22.10.2021 r. w siedzibie:
Urzędu Gminy w Świdnicy
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

Pytania dotyczące programu proszę kierować pod nr tel.: (68) 327 31 15 (wew. 121). 

Załączniki

Zakończenie sezonu w Letnickim Zborze

Sobotnim wydarzeniem, wspólnie z Big Bandem Nowosolskim feat. Jaques Kuba Seguin zakończyliśmy koncertowy sezon w Letnickim Zborze.
Było pięknie muzycznie i pięknie aranżacyjnie. Jak twierdzili niektórzy wnętrze zboru zmieniło się nie do poznania.
Zgromadzonych gości przywitał w imieniu wójt – przewodniczący Rady Gminy Tomasz Marczewski podkreślając, że gmina jest otwarta na artystów, otwarta na ludzi i tutaj zawsze będzie się dużo działo.
Możemy więc uchylić rąbka tajemnicy, że w listopadzie zaprosimy na kolejny, ciekawy koncert, tym razem do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Szczegóły wkrótce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Październikowe wydanie Gazety Gminnej

W październikowym wydaniu Gazety Gminnej przeczytamy m.in.: co zostało zrobione w poszczególnych miejscowościach z funduszu sołeckiego, jak świętujemy Dzień Seniora, o uroczystościach, które niedługo odbędą się w szkole w Słonem oraz wiele ciekawych informacji.
 

Odbiór techniczny drogi powiatowej

Dziś - 8 października br. dokonano odbioru technicznego kolejnego etapu drogi powiatowej Drzonów - Radomia. Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł. 50 proc. kosztów pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkładem własnym po połowie podzieliła się Gmina Świdnica i Powiat Zielonogórski.
 
 
Odbiór techniczny drogi powiatowej
Odbiór techniczny drogi powiatowej
 

Jubileusze par małżeńskich

Przez dwa dni odbywały się w gminie Świdnica jubileusze małżeństw.
Mieszkańcy świętowali 50. i 60. rocznice, czyli Złote i Diamentowe Gody.
W tej uroczystej chwili towarzyszyli im: wójt Izabela Mazurkiewicz, Małgorzata Janecka – Kwiatkowska i przewodniczący Rady Gminy Tomasz Marczewski.
Jubilaci otrzymali medale, kwiaty, a potem zostali zaproszeni na poczęstunek i wysłuchanie występu Macieja Wróblewskiego.
Dla zaproszonych gości zatańczyli Julia Bień i Konrad Smoliński.
Nie brakowało wzruszeń, wspomnień i szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Komunikat sanepidu z dnia 07.10.21r.

Państwowy Powiatowy Inpektor Sanitarny w Zielonej Górze stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Drzonowie. Woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. 
1 2 3 4 5 6 ... 158
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej