Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla wójta

W środę – 24 czerwca odbyła się XX sesja Rady Gminy Świdnica, która była jednocześnie sesją absolutoryjną. Przy stuprocentowej frekwencji radnych podjęto m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytuł wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.  Wszystkie te uchwały zostały podjęte jednomyślnie.
- Budżet został realizowany zgodnie z założeniami uchwały budżetowej, nie wnosimy uwag do zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu. Opinia jest pozytywna, a komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium – mówiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Rogozińska-Klocek.
Absolutorium dla wójta zostało przyjęte gromkimi brawami. K. Stefański otrzymał bukiet kwiatów z rąk przewodniczącego Rady Gminy Tomasza  Marczewskiego. Wójt z kolei wręczył kwiaty trzem współpracowniczkom: zastępcy wójta Izabeli Mazurkiewicz, skarbniczce Katarzynie Wybranowskiej oraz kierowniczce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Annie Mierzwie. – Pragnę Was wyróżnić i podziękować za ogrom pracy włożonej szczególnie podczas moich nieobecności – mówił wójt. – Za wsparcie, zaangażowanie w pracę.
Sesja zakończyła się prawie godzinnym wystąpieniem wójta, który podsumował cały rok 2019. Pokrótce opowiedział, co działo się w każdej dziedzinie działalności gminy: w oświacie, kulturze, inwestycjach, finansach, promocji. Potem przedstawił bardzo ambitne plany na przyszłość. Priorytetem będą na pewno drogi. – Nie będę już dzielił dróg na powiatowe i gminne – mówił wójt. – Po tych drogach jeżdżą nasi mieszkańcy i nie interesuje ich, kto jest zarządcą drogi, po prostu chcą je mieć w dobrym stanie.
Wójt zapowiedział do 50 procent dofinansowania do remontu każdej powiatowej drogi. – Czekam na odpowiedź powiatu – mówił. – Zacznijmy od drogi, która jest w najgorszym stanie i prowadzi ze Świdnicy do letnickich bloków.
Dużo czasu poświecił wójt również programom, które zamierza wdrożyć w życie w przyszłym roku. Niektóre z nich już działają. – Skoro do wzięcia są pieniądze na finansowanie działań, to my po te pieniądze sięgniemy – mówił wójt.
Wśród programów wymienił:
- Wieloletni program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Świdnica połączony z wykorzystaniem inteligentnych technologii do odczytu zużycia wody;
- Wieloletni program modernizacji i przebudowy sieci dróg lokalnych z uwzględnieniem dofinansowania przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Świdnica;
- Wieloletni program modernizacji oświetlenia ulicznego;
- Program dofinansowania wymiany źródeł ciepła na ekologiczne;
- Program bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę w sytuacji postępującej suszy hydrologicznej;
- Program dofinansowania odzyskiwania wody deszczowej dla gospodarstw domowych;
-Program monitorowania jakości powietrza i wody;
- Program rozwoju terenów rekreacyjnych, w tym terenu przy Zalewie Świdnickim;
- Program rozwoju kultury i zwiększania jej zasięgu oddziaływania na terenie gminy Świdnica;
- Program ochrony, modernizacji terenów objętych ochroną zabytków;
- Program rozbudowy ścieżek rowerowych i spacerowych.
 
Pełne wystąpienie wójta Krzysztofa Stefańskiego w materiale filmowym

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nabór na wolne stanowiska pracy

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem ogłosiło nabór na dwa stanowiska pracy

Głośna próba syren

Nowe połączenie autobusowe

Od środy - 24 czerwca br. gmina Świdnica zyska nowe połączenie autobusowe. Tym razem Zielonogórska Komunikacja Powiatowa uruchomiła linię łączącą Piaski, Świdnicę i Zieloną Górę. Rozkład jazdy znajduje się na stronie www.swidnica.zgora.pl w zakładce KOMUNIKACJA
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Idź na wybory - wygraj wóz

Mieszkańcy gminy Świdnica mamy szansę wygrać wóz strażacki - szczegóły na plakacie.
 

W zborze znów rozbrzmiewa muzyka

Od soboty w Letnickim Zborze gościmy orkiestrę Arte dei Suonatori. Muzycy nagrywają koncert dla Kromer Festiwal Biecz, który w tym roku odbywa się w formule on-line. Spośród wielu pięknych obiektów w okolicy, do prób i nagrań wybrali właśnie zbór. Dziś – 22 czerwca zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz odwiedziła zespół, do którego dołączył solista włoski kontratenor Filippo Mineccia i wręczyła na ręce lidera Aureliusza Golińskiego słodkie upominki od Gminy Świdnica.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Przetarg w Słonem

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym przetargu nieograniczonym. Do nabycia oferujemy nieruchomość w Słonem.
 

Nagrody: kulturalna i sportowa wręczone

Mieszkańcy gminy Świdnica: Franciszek Patryn i Tomasz Madej otrzymali z rąk zastępcy wójta Izabeli Mazurkiewicz Nagrodę Kulturalną Gminy Świdnica i Nagrodę Sportową Gminy Świdnica. Od lat wyróżnienia te były wręczane podczas Dni Ziemi Świdnickiej, w tym roku jednak uroczystość nabrała bardziej kameralnego charakteru. Franciszek Patryn to młody i zdolny wokalista, który chętnie wspiera Gminę występami podczas różnego rodzaju imprez.  Śpiewał m.in. podczas Dni Ziemi Świdnickiej, gminnych finałów WOŚP, Wigilii Gminnej, koncertu charytatywnego „Cegiełka dla Wójta”. Lista ogólnopolskich, zagranicznych, regionalnych koncertów, festiwali, przeglądów, w których brał udział tylko w 2019 roku zajmuje trzy strony.
Tomasz Madej uprawia dyscyplinę sportową Karate Kyokushin. Prowadzi zajęcia dla dzieci, często młodych mieszkańców Świdnicy. Włącza się w imprezy i przedsięwzięcia prowadzone przez Gminę Świdnica np. organizując pokazy karate lub zabezpieczając imprezę jako ratownik medyczny.
Nagrody zostały przyznane za szczególne osiągnięcia oraz godne reprezentowanie Gminy Świdnica podczas zawodów i przeglądów w regionie, kraju i za granicą.

 

Egzamin ósmoklasisty

Kochane uczennice i uczniowie klas ósmych
Dziś rozpoczynacie bardzo ważny dla Was egzamin. Czekaliście na niego długo, a okoliczności w jakich się on odbywa, są dalekie od normalności. Jesteście bardzo dzielni, ponieważ wraz z nauczycielami przy pomocy rodziców przygotowaliście się do zmierzenia z trudnymi zadaniami.
Życzę Wam spokoju, opanowania i umiejętności podejmowania trafnych decyzji podczas egzaminu, ale przede wszystkim życzę Wam, uczniowie wraz z Waszymi rodzicami i Waszymi nauczycielami, rozpoczęcia we wrześniu 2020 roku nauki w wymarzonej szkole ponadpodstawowej.
Połamania piór!
 
Krzysztof Stefański        
Wójt Gminy Świdnica
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map