Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Komisje i sesja Rady Gminy

W środę 24 czerwca br. odbędzie się wspólne posiedzenie komisji oraz sesja Rady Gminy Świdnica. Przypominamy również, że obrady można oglądać na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

 
 • Aby uzyskać świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia 300+ na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1 (nr tel. 68 3273-230).
 
 • Wnioski można również składać elektronicznie za pośrednictwem: Portalu Emp@tia, Bankowości elektronicznej oraz Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).
 
 • Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2020 r., a w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r.
 
 • Formularze są dostępne w siedzibie GOPS w Świdnicy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica:
Druki są też dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Świadczenia wychowawcze 500+ zostały przyznane do maja 2021 r. w związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w formie elektronicznej
od marca 2021 r., a w formie papierowej od kwietnia 2021 r.
 

GOPS rozdał 330 paczek

W piątek – 5 czerwca żołnierze 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku przywieźli i rozładowali 12,5 ton żywności dla mieszkańców gminy Świdnica.  Paczki żywnościowe były wydawane mieszkańcom przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przez dwa dni. W sumie rozdano 330 paczek. GOPS od kilku już lat współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze właśnie w celu wsparcia mieszkańców i udzielenia im pomocy w formie przekazywania żywności. Do tej pory paczki były wydawane bezpośrednio z magazynu PKPS w Zielonej Górze, jednak w związku z panującą pandemią COVID-19 akcja została przeorganizowana.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Warto przeczytać – informacje dot. wyborów

28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP.
 • Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (Dz.U. 2020 r., poz. 979) dotychczasowe zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych zachowuje ważność.
  Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych znajdują się:
  https://bip.swidnica.zgora.pl/266/Wybory_Prezydenta_RP_2020/
 
 • Ponieważ 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy Świdnica jest nieczynny, w tym dniu zgłoszenia kandydatów na członków OKW można przesyłać w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@swidnica.zgora.pl do godz. 14.00 – decyduje data wpływu (oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy pocztą tradycyjną).
  Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty można uzyskać pod nr telefonu: 68 327 31 15 w. 123 lub 600 983 937.
 
 
 
 
 • Na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:
• Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
• Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).
Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego – uruchomiono nową usługę:
• Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).
Ważne informacje w sprawie możliwości dopisania się do rejestru wyborców oraz spisu wyborców.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ukazała się Gazeta Gminna

Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kwarantanną ukazał się kolejny numer Gazety Gminnej. Przeczytamy m.in. o bieżących inwestycjach, o tym, jak Gmina radziła sobie w tym trudnym czasie, jak wypiękniały gminne sołectwa, jest też wywiad z lekarzem Błażejem Woźniakiem, informacje ze szkół oraz dużo o kulturze. Wszystkie wydania Gazety znajdują się na stronie www.swidnica.zgora.pl w zakładce GAZETA GMINNA.
 

Harmonogram szczepienia psów

Dom Dziennego Pobytu otwarty

W środę – 3 czerwca został otwarty Dom Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy. W otwarciu wzięli udział: zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Mierzwa, proboszcz świdnickiej parafii Robert Tomalka oraz pracownicy i pensjonariusze Domu. Był tort i prezenty. I. Mazurkiewicz wręczyła Seniorom książki i gminne upominki i razem z A. Mierzwą serdecznie wszystkich przywitała.
Ośrodek wsparcia dziennego, który powstał z inicjatywy wójta K. Stefańskiego, jest przygotowany na przejęcie 15 pensjonariuszy z terenu gminy Świdnica powyżej 60 roku życia. Seniorzy mają zapewniony dojazd, dwudaniowy obiad, dwa razy w miesiącu konsultacje lekarskie, zajęcia z terapii zajęciowej, fizjoterapii, zajęcia społeczno – kulturalne, w tym wsparcie wolontariatu międzypokoleniowego. Placówka jest czynna we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 16.00.
Dom Dziennego Pobytu Senior+ jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Mieście się w nim duża sala, sala fizjoterapii, gabinet medyczny, biblioteczka, pomieszczenie socjalne, 3 toalety, w tym jedna z prysznicem. - Mamy nadzieję, że pensjonariusze będą tutaj się czuli bardzo dobrze, znajdą życzliwość, zrozumienie, empatię i z przyjemnością będą do nas wracać każdego dnia – powiedziała A. Mierzwa.
 

Remontujemy gminne drogi

Cały czas remontujemy drogi w gminie Świdnica. Niedawno naprawione zostały ubytki w jezdni asfaltowej ulicy Kosowej w Wilkanowie. Teraz rozpoczął się remont ulicy Spokojnej w Słonem. Wykonano pierwszy odcinek od drogi powiatowej. Kolejne naprawy już wkrótce.

Rozpoczął się remont biblioteki

 
W poniedziałek- 1 czerwca została podpisana umowa dotacji między Gminą Świdnica, a Gminnym Ośrodkiem Kultury na remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Gmina na ten cel przekazała 50 tys. zł. Remont rozpocznie się za kilka dni. W tej chwili wynoszone są meble i książki z biblioteki. Jest to inwestycja, na którą przez wiele lat czekali pracownicy i czytelnicy biblioteki. Odświeżone pomieszczenia, nowe meble, wyposażenie, a przede wszystkim kącik czytelnika – to wszystko będzie gotowe już po wakacjach.
 

Gdzie jesteśmy?