Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Tak głosowaliśmy w gminie Świdnica

 
Frekwencja wyborcza na terenie gminy Świdnica wyniosła 68,51 proc., co daje nam trzecie miejsce wśród lubuskich gmin do 20 000 mieszkańców. Przed nami znalazła się gmina Kłodawa oraz gmina Zabór, do której trafi wóz strażacki za najwyższą frekwencję. Świdniczanie głosowali w czterech okręgach wyborczych, w każdym z nich największa ilość głosów została oddana na Rafała Trzaskowskiego. Poniżej prezentujemy zbiorcze i szczegółowe wyniki I tury wyborów prezydenckich w gminie Świdnica (dane pochodzą ze strony Państwowej Komisji Wyborczej).
 
 
 
Wyniki zbiorcze z 4 obwodów głosowania: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/80907
 
Wyniki z obwodu 1, Szkoła Podstawowa w Świdnicy, ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702110
Wyniki z obwodu 2, Sala Wiejska, Słone ul. Słoneczna 42, 66-008 Świdnica https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702111
Wyniki z obwodu 3, Sala Wiejska, Letnica 10, 66-008 Świdnica https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702112
Wyniki z obwodu 4,  Sala Wiejska, Wilkanowo, ul. Szkolna 3, 66-008 Świdnica https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702113
 

Wszystkie drogi w gminie muszą być modernizowane

Stan dróg powiatowych i odcinków dróg wojewódzkich na terenie gminy Świdnica jest fatalny. Perspektywa finansowania przebudowy tych dróg przez Powiat Zielonogórski jest bliżej nieokreślona, dlatego proponuję współfinansowanie inwestycji dotyczącej szczególnie odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Świdnicy w kierunku Letnicy do przejazdu kolejowego przy letnickich blokach. Pismo w tej sprawie wysłałem do Starosty Zielonogórskiego Krzysztofa Romankiewicza, a pełną treść propozycji możecie Państwo zobaczyć na filmie.
Wójt Gminy Świdnica
Krzysztof Stefański
 

Dodatkowe pieniądze na Dom Seniora

Od 1 lipca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy rozpoczyna realizację projektu pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior+. Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2020 r. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2020. Wartość projektu wynosi 75 417,23 zł, w tym kwota dofinansowania 27 000,00 zł.
Celem głównym projektu jest zapewnienie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Gminie Świdnica dla 15 podopiecznych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.
Po zakończeniu realizacji projektu, działalność Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Świdnicy będzie kontynuowana.
To zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
 
Do zadań Domu należy w szczególności:
- poprawa jakości życia Seniorów,
- tworzenie warunków lokalowych i organizacyjnych do wielogodzinnego pobytu osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
- organizowanie pobytu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników,
- prowadzenie różnych form terapii zajęciowej (zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo – rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy, terapii zajęciowej),
- zapewnienie dowozu do Domu Dziennego Pobytu,
- zapewnienie co najmniej jednego, gorącego posiłku.
Placówka jest czynna przez cały rok, pięć dni w tygodniu, w dni robocze, 8 godzin dziennie od 8.00 do 16.00.
W ramach projektu będzie realizowana terapia zajęciowa, fizjoterapia, zajęcia ogrodnicze, zajęcia edukacyjne – łamigłówki interaktywne, zostanie zorganizowany piknik w ogrodzie, wycieczka do Łagowa, warsztaty plecionkarskie, wigilia z koncertem kolęd.
W 2019 roku Gmina Świdnica w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2019 utworzyła i wyposażyła Dom Dziennego Pobytu Senior+ dla 15 seniorów z terenu gminy Świdnica.
Placówka podlega bezpośrednio pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z uchwałą nr XIV/107/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Bezpłatne badania

Ostrzeżenie meteorologiczne

Konkurs dla organizacji pozarządowych

 
Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

Komunikat ZUK

Absolwenci Roku 2020

W czwartek i piątek – 25 i 26 czerwca uczniowie świdnickich szkól zakończyli rok szkolny. Ósmym klasom w zakończeniu towarzyszył wójt Krzysztof Stefański. Odwiedził również klasę trzecią szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy, która żegnała się ze swoją wychowawczynią Agnieszką Marczewską. Uczniowie klas ósmych, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen zostali dodatkowo wyróżnieni nagrodą wójta. Julia Markiewicz ze szkoły podstawowej w Świdnicy i Natalia Kuźmińska ze szkoły podstawowej w Słonem otrzymały tytuł Absolwenta Roku 2020, wieczne pióro z grawerem, upominki od Gminy Świdnica, dyplomy oraz jednorazowe stypendium absolwenckie. Stypendium takie zostało wypłacone najlepszym uczniom po raz pierwszy. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Jednogłośne absolutorium dla wójta

W środę – 24 czerwca odbyła się XX sesja Rady Gminy Świdnica, która była jednocześnie sesją absolutoryjną. Przy stuprocentowej frekwencji radnych podjęto m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytuł wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.  Wszystkie te uchwały zostały podjęte jednomyślnie.
- Budżet został realizowany zgodnie z założeniami uchwały budżetowej, nie wnosimy uwag do zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu. Opinia jest pozytywna, a komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium – mówiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Rogozińska-Klocek.
Absolutorium dla wójta zostało przyjęte gromkimi brawami. K. Stefański otrzymał bukiet kwiatów z rąk przewodniczącego Rady Gminy Tomasza  Marczewskiego. Wójt z kolei wręczył kwiaty trzem współpracowniczkom: zastępcy wójta Izabeli Mazurkiewicz, skarbniczce Katarzynie Wybranowskiej oraz kierowniczce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Annie Mierzwie. – Pragnę Was wyróżnić i podziękować za ogrom pracy włożonej szczególnie podczas moich nieobecności – mówił wójt. – Za wsparcie, zaangażowanie w pracę.
Sesja zakończyła się prawie godzinnym wystąpieniem wójta, który podsumował cały rok 2019. Pokrótce opowiedział, co działo się w każdej dziedzinie działalności gminy: w oświacie, kulturze, inwestycjach, finansach, promocji. Potem przedstawił bardzo ambitne plany na przyszłość. Priorytetem będą na pewno drogi. – Nie będę już dzielił dróg na powiatowe i gminne – mówił wójt. – Po tych drogach jeżdżą nasi mieszkańcy i nie interesuje ich, kto jest zarządcą drogi, po prostu chcą je mieć w dobrym stanie.
Wójt zapowiedział do 50 procent dofinansowania do remontu każdej powiatowej drogi. – Czekam na odpowiedź powiatu – mówił. – Zacznijmy od drogi, która jest w najgorszym stanie i prowadzi ze Świdnicy do letnickich bloków.
Dużo czasu poświecił wójt również programom, które zamierza wdrożyć w życie w przyszłym roku. Niektóre z nich już działają. – Skoro do wzięcia są pieniądze na finansowanie działań, to my po te pieniądze sięgniemy – mówił wójt.
Wśród programów wymienił:
- Wieloletni program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Świdnica połączony z wykorzystaniem inteligentnych technologii do odczytu zużycia wody;
- Wieloletni program modernizacji i przebudowy sieci dróg lokalnych z uwzględnieniem dofinansowania przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Świdnica;
- Wieloletni program modernizacji oświetlenia ulicznego;
- Program dofinansowania wymiany źródeł ciepła na ekologiczne;
- Program bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę w sytuacji postępującej suszy hydrologicznej;
- Program dofinansowania odzyskiwania wody deszczowej dla gospodarstw domowych;
-Program monitorowania jakości powietrza i wody;
- Program rozwoju terenów rekreacyjnych, w tym terenu przy Zalewie Świdnickim;
- Program rozwoju kultury i zwiększania jej zasięgu oddziaływania na terenie gminy Świdnica;
- Program ochrony, modernizacji terenów objętych ochroną zabytków;
- Program rozbudowy ścieżek rowerowych i spacerowych.
 
Pełne wystąpienie wójta Krzysztofa Stefańskiego w materiale filmowym

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nabór na wolne stanowiska pracy

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem ogłosiło nabór na dwa stanowiska pracy
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map