Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów

 
Zasady optymalnej segregacji
Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:
Papier to m.in.:
 • opakowania z papieru lub tektury;
 • gazety i czasopisma;
 • katalogi, prospekty, foldery;
 • papier szkolny i biurowy;
 • książki i zeszyty;
 • torebki papierowe;
 • papier pakowy.
Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:
 • papier powlekany folią i kalka;
 • kartony po mleku i napojach;
 • pieluchy jednorazowe i podpaski;
 • pampersy i podkładki;
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapety;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:
 • butelki po napojach;
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
 • opakowania po produktach spożywczych;
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; 
 • styropian;
 • puszki po napojach, sokach;
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
 • złom żelazny i metale kolorowe;
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
 • folia aluminiowa;
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:
 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
Szkło opakowaniowe to m.in.:
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.
Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:
 • szkło stołowe – żaroodporne;
 • ceramika, doniczki;
 • znicze z zawartością wosku;
 • żarówki i świetlówki;
 • szkło kryształowe;
 • reflektory;
 • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 • termometry i strzykawki;
 • monitory i lampy telewizyjne;
 • szyby okienne i zbrojone;
 • szyby samochodowe;
 • lustra i witraże;
 • fajans i porcelana
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
Odpady „zielone” - roślinne to m.in.:
 • gałęzie drzew i krzewów;
 • liście, kwiaty i skoszona trawa;
 • trociny i kora drzew;
 • owoce, warzywa itp.
Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych następujących odpadów:
 • kości zwierząt;
 • mięso i padlina zwierząt;,
 • olej jadalny;
 • drewno impregnowane;
 • płyty wiórowe i MDF;
 • leki;
 • odchody zwierząt;
 • popiół z węgla kamiennego;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.
Najmniej korzystnym sposobem selektywnego zbierania odpadów, m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszą ich segregacją, jest zbieranie do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu, są:
 • odpady poremontowe i budowlane;
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
 • opony;
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).
 
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, do których zaliczamy odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak:
 • meble (np. wersalki, fotele, szafy, stoły, krzesła, komody),
 • dywany i wykładziny,
 • wózki dziecięce,
 • materace, kołdry, poduszki,
 • rowery, narty, zabawki dużych rozmiarów,
 • walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania, a także inne plastikowe, metalowe lub drewniane artykuły gospodarstwa domowego.
Pamiętajmy, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się
odpadów budowlanych, rozbiórkowych i sanitarnych takich jak:
 • okna,
 • wanny,
 • umywalki,
 • muszle toaletowe lub spłuczki,
 • grzejniki,
 • płytki,
 • gruz.
Części samochodowe
 • np. zderzaki,
które również nie są odpadami wielkogabarytowymi należy przekazywać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów.
 
 

Wernisaż w muzeum wojskowym

W Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie w czwartek – 5 września otwarto wystawy czasowe „Lubuscy bohaterowie na szlakach II wojny światowej” oraz „Polskie lotnictwo września 1939 – fakty i mity”. Przy okazji oficjalnie zaprezentowano okolicznościowy mural pt. Wrzesień 1939, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego na ścianie muzealnego pawilonu ekspozycyjnego. Na muralu można zobaczyć polskich żołnierzy obsługujących armatę polową kal. 76 mm, schron bojowy z okolic Wizny oraz krzyż Virtuti Militari – który symbolicznie podkreśla bohaterstwo polskich obrońców. Gminę Świdnica podczas wernisażu reprezentowała sekretarz Beata Łuckiewicz-Kropska. Obie wystawy obejrzeć będzie można do końca bieżącego roku.
 
 

Zasady przyznawania stypendiów naukowych

Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy, ze strony www.swidnica.zgora.pl – zakładka DLA MIESZKAŃCA/OŚWIATA/WSPARCIE DLA UCZNIÓW / STYPENDIA lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Świdnicy. Pytania dotyczące przyznawania stypendiów naukowych pod nr tel.: (68) 327 31 15 (wew. 121).

Zgłoś się do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych

13 października wybory parlamentarne. Już teraz można zgłaszać się do pracy w komisjach wyborczych
 
Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta w następującej wysokości:
•    dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
•    dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
•    dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.
 
Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, przyjmowane w godzinach pracy urzędu do dnia 13 września 2019r.  Formularz zgłoszenia - link

Kandydatem do składu obwodowych komisji wyborczych mogą być osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Należy również posiadać prawo do głosowania, a mianowicie:
•    być obywatelem polskim,
•    najpóźniej w dniu zgłoszenia się mieć skończone 18 lat,
•    nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
•    nie być pozbawionym praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
•    nie być ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami (zamieszkującymi na terenie gminy Świdnica) mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Świdnicy w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Procedura związana z uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy, w zakładce: JAK ZAŁATWIĆ/REFERAT OGÓLNY/DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA.
 

Ruszył program „Mój prąd”

30 sierpnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój prąd” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska. Aż miliard złotych zostało przeznaczone na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej.
Program skierowany jest do gospodarstw domowych i będzie wspierał budowę nowych instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to program dla firm.
Szczegółowe naboru:  
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1464,moj-prad-juz-dziala-nabor-wnioskow-rozpoczal-sie-30-sierpnia.html

Prezentacja autobusów

W Świdnicy odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowane zostały trzy nowe autobusy zakupione przez spółkę Zielonogórską Komunikację Powiatową. Na pytania dziennikarzy o działalność spółki odpowiadali: Zastępca Wójta Gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz, Burmistrz Czerwieńska  Piotr Iwanus, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak, Wójt Gminy Zabór Robert Sidoruk, Prezes Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego – Lilianna Krajewska oraz Prezes Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Bogdan Klim.
 
W mediach o konferencji:
 

"Bezpieczne" upominki

Szkołę w Koźli odwiedziła dziś – 4 września br. zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz. Powitała pierwszoklasistów i wręczyła im „bezpieczne” upominki – odblaskowe worki i breloczki. Dzieci z kolei powitały gościa tańcząc i śpiewając, a nawet zaprosiły panią wójt to wspólnej zabawy. Życzymy wszystkim uczniom i przedszkolakom z Koźli udanego roku szkolnego pełnego tylko dobrych ocen i tylko wspaniałych przygód!
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zebranie wiejskie w Świdnicy

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map