Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU

REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU

Tel. 327 31 15 wew. 131 
Sprawy:
- uzgodnienia infrastruktury technicznej w drogach, 
- uzgodnienia zjazdów
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
- prowadzenie spraw oddawania w użytkowanie, dzierżawę i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy
 
Tel. 327 31 15 wew. 126
Sprawy:
- zezwolenie na posiadanie psów ras uznanych za agresywne,
- rozgraniczenie i podział nieruchomości, 
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 
Tel. 327 31 15 wew. 145
Sprawy:
- zagospodarowanie przestrzenne – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
- numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów,
- sprzedaż lokali mieszkalnych
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium
 
Tel. 327 31 15 wew. 140
Sprawy:
-dofinansowanie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej