Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REFERAT OGÓLNY

REFERAT OGÓLNY

Tel 327 31 15, wew. 132
Sprawy:
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
-  przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
 
Tel 327 31 15, wew. 121
Sprawy:
- przygotowywanie decyzji o przyznaniu stypendiów naukowych
- przyjmowanie i realizacja wniosków pracodawców o przyznanie  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
- organizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
 
Tel 327 31 15 wew.141
Sprawy:
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 
Tel 327 31 15, wew. 135
Sprawy:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach  o zameldowanie lub wymeldowanie
 - wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców
 - poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 - sporządzania testamentów alograficznych
 - realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  (CEIDG)
 
Tel 327 31 15, wew. 136
Sprawy:
-obsługa Rady Gminy
- prowadzenie Archiwum Zakładowego
 
Tel 327 31 15, wew. 137
Sprawy:
- prowadzenie witryny urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej BIP
- prace w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji sieci transmisji danych
 
Tel 327 31 15, wew. 133
Sprawy:
- zabezpieczenie informacji niejawnych
- realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z kwalifikacją wojskową oraz realizacją świadczeń na rzecz obrony;
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej