Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REFERAT OGÓLNY

REFERAT OGÓLNY

  • 09-07-2019
Tel 327 31 15, wew. 132
Sprawy:
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
-  przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
 
Tel 327 31 15, wew. 121
Sprawy:
- przygotowywanie decyzji o przyznaniu stypendiów naukowych
- przyjmowanie i realizacja wniosków pracodawców o przyznanie  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
- organizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
 
Tel 327 31 15 wew.141
Sprawy:
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 
Tel 327 31 15, wew. 135
Sprawy:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach  o zameldowanie lub wymeldowanie
 - wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców
 - poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 - sporządzania testamentów alograficznych
 - realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  (CEIDG)
 
Tel 327 31 15, wew. 136
Sprawy:
-obsługa Rady Gminy
- prowadzenie Archiwum Zakładowego
 
Tel 327 31 15, wew. 137
Sprawy:
- prowadzenie witryny urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej BIP
- prace w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji sieci transmisji danych
 
Tel 327 31 15, wew. 133
Sprawy:
- zabezpieczenie informacji niejawnych
- realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z kwalifikacją wojskową oraz realizacją świadczeń na rzecz obrony;

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją