Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Debata nad raportem dot. stanu gminy za rok 2022
 
 
Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje obowiązek Wójta do przedstawienia raportu o stanie gminy do dnia 31 maja za rok ubiegły.
Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie będą mogli, także zabierać głos mieszkańcy gminy. W związku z tym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, ma obowiązek złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - w naszej gminie wynosi ono  co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 16.06.2023 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 
                                                                             
        Wójt Gminy Świdnica
                                                                                     Izabela Mazurkiewicz-Kąkol

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej