Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny

Wójt Gminy Świdnica informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022r.  będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku energetycznego: węglowego oraz z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.
 
Wnioski należy składać w GOPS w Świdnicy, ul. Długa 85/1
w poniedziałki od godz. 7.00 do 16.00
od wtorku do czwartki od godz. 7.00 do 15.00
w piątki od godz. 7.00 – 14.00.
 
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Dodatek dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła wynosi:
 
1) 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 
2) 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 
3) 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 
4) 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
Gospodarstwa domowe muszą być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Wzór wniosku można pobrać z BIP urzędu gminy. Wnioski wysyłać można również ePUAPEM na adres: /g0h308wlvk/SkrytkaESP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej