Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Zaproszenie na LX Sesję Rady Gminy Świdnica

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i  § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad LX sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Świdnica w dnia 30 października 2018 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienie końcowe Wójta Adama Jaskulskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
       7.1. nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdnica";
       7.2. nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica";
8. Zamknięcie obrad.

Załączniki

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.”

Gmina Świdnica informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 6.806,79 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2018 usunięto 1005 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 16 Mg.
Więcej informacji w BIP:

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu - ENEA Operator sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Zielona Góra
Obszar Świdnica
w dniach: 2018-11-20,
w godzinach: 20 lis 08:00 - 20 lis 16:00 miejscowości Świdnica ul. Brzoskwiniowa, Słoneczna Dolina, Wiśniowe Wzgórze

Zmiana organizacji ruchu w związku z obchodami DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

   W związku z organizowaną uroczystością DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w Świdnicy w dniu 11 listopada 2018 r., w godzinach od 10:00 do 12:30 zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Długiej, tj. od ZUK w Świdnicy do budynku Urzędu Gminy Świdnica.
   W związku z zamknięciem ul. Długiej zapewnione będą miejsca parkingowe na terenie Urzędu Gminy Świdnica oraz na terenie ZUK w Świdnicy.

Konsultacje społeczne dotyczące ochrony środowiska przed hałasem na drogach krajowych

Informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13 listopada 2018r. o godzinie 11 w Sali Prasowej odbędzie sie spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Więcej informacji.

Załączniki

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Koźla i Letnica

    Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 7.11.2018 r. (środa) z uwagi na przełączenie nowo wybudowanej magistrali wodociągowej w godzinach 8-14 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości Koźla i Letnica. Po wznowieniu dostawy może wystąpić chwilowe zabrudzenie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

ZARZADZENIE nr 129/2018 Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 października 2018 roku

 
    W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli
oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Świdnica

Załączniki

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające na terenie gminy Świdnica lub na rzecz jego mieszkańców.
Opinie należy dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świdnica ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
 

Komentarz do dyskusji na temat złego przepływu informacji w sprawie spotkania informacyjnego dot. programu "Czyste Powietrze"

Rozgorzała ożywiona dyskusja na Facebooku dotycząca złego przepływu informacji w kwestii spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany pieców i termomodernizację budynków na terenie naszej gminy. Informujemy więc, co następuje: informację oraz plakaty na temat planowanego spotkania uzyskaliśmy z Ministerstwa Ochrony Środowiska we wtorek 23 października (bez ostatecznego potwierdzenia, czy spotkanie faktycznie się odbędzie, więc wszelkie działania informacyjne w tym zakresie prowadzone były na ryzyko Gminy). Już następnego dnia rano zostały rozwieszone plakaty na terenie gminy oraz na oficjalnym portalu Gminy Świdnica opublikowana została informacja o spotkaniu. Powyższa informacja nie została udostępniona na Facebooku ze względu na problemy techniczne tego portalu (a nie leżace po stronie Urzędu Gminy), dlatego nie udało się wrzucić informacji również na to narzędzie komunikacji z mieszkańcami. Pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska potwierdza, że lokalny oddział Funduszu również otrzymał informację z centrali o planowanym spotkaniu dzień wcześniej, więc również Wojewódzki Fundusz nie miał wpływu na zmianę terminu.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zapewnia, że organizowane spotkania są czysto informacyjne i każdy mieszkaniec, który chciałby skorzystać z programu i spełnia określone wymagania może zgłosić się do siedziby Funduszu, gdzie uzyska wyczerpujące informacje.
 
Przykro nam, że wyciąga się pochopne, krzywdzące pracowników Urzędu wnioski, bez sprawdzenia faktów.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map