Aktualności Zobacz wszystkie

Ilustracja do informacji: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej nad Zalewem Świdnickim
26-10-2018
W zeszły piątek, 19 października, nad Zalewem Świdnickim odsłonięta została tablica upamiętniająca wszystkich mieszkańców oraz instytucje, które wsparły naszą Gminę w posadzeniu Alei Lipowej dnia 9 maja 2015 r. Grupa...
Ilustracja do informacji: Wójt Gminy Świdnica odznaczony nagrodą im. Grzegorza Palki
26-10-2018
Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, że Wójt naszej Gminy, Adam Jaskulski, został uhonorowany zaszczytną nagrodą im. Grzegorza Palki. Liga Krajowa ustanowiła tę nagrodę za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności...
W czwartek, 18 października, Wójt Gminy Świdnica po raz kolejny rozdał certyfikaty stypendialne 40 uczniom i studentom zameldowanym na stałe w naszej gminie. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy i...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt. 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie...
Rozpocznij działaność gospodarczą w ramach projektu „Lubuska Fabryka Przedsiębiorzości” . Projekt sierowany jest do kobiet z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia. ...
http://www.swidnica.zgora.pl/PL/14/Wojtowe_informacje/

Gdzie jesteśmy?