Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 21 Listopad 2017 Imieniny: Janusza i Konrada
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
06.10.2017
   Na terenie całej Gminy Świdnica wystąpił brak zasilania. Pomimo posiadanej wiedzy o zaistniałej sytuacji Enea Operator nie jest w stanie w szybkim czasie przywrócić dostawy prądu.

 
04.10.2017

GOK w Świdnicy

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W ZAJĘCIACH TANECZNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH

 

Mix wszelkich form tanecznych! Taka bogata oferta tylko w GOKu!!! 

PIERWSZE ZAJĘCIA – 5.10.2017 r.,

DRUGIE ZAJĘCIA – 10.10.2017 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy – ul. Ogrodowa 37

------

Poźniej spotkania odbywać się będą w każdy czwartek w GOK!

 

17:00-17:45  - zajęcia taneczne dla PRZEDSZKOLAKÓW i klas I-III

18:00-18:45 – zajęcia taneczne dla klas IV-VII i GIMNAZJUM

19:00-20:00 – mix: gimnastyka, aerobik, taniec dla DOROSŁYCH

Zajęcia są odpłatne – 50,00 zł os./mies. PIERWSZE ZAJĘCIA – GRATIS!!!

 

W ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH

 

 

02.10.2017
   W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej od nr 1 do nr 20, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na terenie całej miejscowości Świdnica oraz utrudnienia w ruchu pojazdów spowodowane częściowym zamknięciem odcinków ul. Ogrodowej.
Termin zakończenia prac planowany jest na 12.10.2017 r. 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
Zakład Usług Komunalnych.
 
28.09.2017
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych. To muzyczne wydarzenia odbędzie się 1 października 2017 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. Na świdnickiej scenie zaprezentują się zespoły z naszego regionu - Bobrzanki, Nietkowianki, Konotopianie, Rosa, Karolinki, Dojrzałe Kłosy, Amigo, Nadodrze oraz Świdniczanie. W ich wykonaniu usłyszymy piosenki lokalne, ludowe i biesiadne. Zespoły w tym roku powalczą również o nagrodę publiczności. Dla gminy Świdnica to stałe wydarzenie, które corocznie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Organizatorami Przeglądu są Gminny Ośrodek Kultury, Klub Seniora i Gmina Świdnica.
 

                                          
26.09.2017
    Z powodu awarii na wodociągu w miejscowości Letnica w dniu 26.09.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla całej miejscowości. Planowana przerwa w dostawie wody w godzinach: 10:30-14:00.

   W wyniku prowadzonych prac energetycznych przez ENEA Operator w miejscowości Buchałów, na części miejscowości mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do godziny 14:00.
 
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Zakład Usług Komunalnych 
 
25.09.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLI  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie  się  w  dniu 28 września 2017r. (czwartek) o godz. 14.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Świdnica:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXXIX i LX sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia i 06 września 2017r.
4.Wolne wnioski i informacje.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;  
6.2. pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi  wojewódzkiej;
6.3. pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006100F, G006001F, G006099F,  G006005F, G006006 oraz G006029F;
6.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
6.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata  2017-2028.
6.6. przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-usług" nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17, przewidzianym do realizacji w ramach 
      Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.
7.   Zamknięcie obrad.
 
 

Załączniki