Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2017 Imieniny: Tomasza i Maurycego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
01.08.2017
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 9 sierpnia 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.
 

Konsultacje odbędą się w środę 9 sierpnia 2017 r.:
 
- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.

 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3

tel. 68 4565-535, -499, -488, -480, -454

e-mail: infoue@lubuskie.pl

 

Serdecznie zapraszamy!
 
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 
 
28.07.2017
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja „Ad Rem” z Gorzowa Wlkp. uruchomiły 24 lipca konkurs  na mikrodotacje w ramach projektu „Startuj z FIO”, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (środki w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).Więcej informacji na stronie LGD  "Między Odrą a Bobrem".
 
 
                                               
26.07.2017
Z powodu braku zasilania na hydroforni w miejscowości Drzonów w dniu 26.07.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Buchałów, Orzewo, Radomia, Drzonów. Przerwa w dostawie wody od godziny 10:00 - 24:00.
Za utrudnienia przepraszamy.


Zakład Usług Komunalnych

 

25.07.2017
W najbliższą niedzielę, tj. 28 lipca, w letnickim Zborze rozpocznie się pierwszy w tym roku koncert ze znanego już naszym mieszkańcom cyklu koncertów muzyki dawnej Przedsionek Raju 2017. Na terenie naszej gminy odbędą się cztery koncerty:

- 28 lipca 2017, Zbór w Letnicy, wykonawcy: zespół barokowy Kore

- 30 lipca 2017, Zbór w Letnicy, wykonawczyni: Jesenka Balic Zunic (violoncello da spalla)

- 8 sierpnia 2017, Muzeum Archeologiczne w Świdnicy, wykonawczyni: Corina Marti (klawesyn)

- 12 sierpnia 2017, Zbór w Letnicy, wykonawcy: Marianna Henriksson (klawesyn), zespół barokowy Kore

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w tych niezwykłych koncertach.

 

                                    

21.07.2017
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXVIII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 27 lipca 2017r. (czwartek) o godz. 8.00  w Urzędzie Gminy  Świdnica przy ul. Długiej Nr 38.
 
Proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 29.06.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 6.1.ogłoszenia tekstu jednolitego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami
       pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
       24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.;
 6.2.zaliczenia odcinka drogi gminnej - ul. Rumiankowej w Świdnicy do kategorii 
 dróg gminnych;
 6.3.zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica
 na lata 2010 - 2020;
  6.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
  6.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.
7. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

19.07.2017
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem" organizuje dyżury konsultacyjne oraz doradcze na terenie objętym LSR.
Zapraszamy na spotkanie 25 lipca w godzinach 10:00-12:00 w Urzędzie Gminy, ul. Długa 38.