Aktualności Zobacz wszystkie

Ilustracja do informacji: Żegnamy samorządowca
15-01-2019
Wspólnota samorządowa pogrążona jest w smutku i żalu po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza. Ja osobiście jestem przerażony tą zbrodnią, która była uderzeniem w konkretnego człowieka i czytelną ideę Polski otwartej...
Ilustracja do informacji: Pomoc dla bezdomnych
18-01-2019
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn.,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica” wpłynęła jedna oferta - Fundacji Wzajemnej Pomocy ,,ARKA” , która spełniła...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję IV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu...
W ramach realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewniona jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców gminy Świdnica. ...
15 stycznia 2019 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Stowarzyszenia mają do dyspozycji 146,5 tys. zł na realizację zadań w zakresie: 1) podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej,...

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej