Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Piątek, 18 Kwiecień 2014 Imieniny: Bogusławy i Bogumiły
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
18.04.2014
 
17.04.2014
 Wójtowe Informacje Nr 82 można przeczytać i pobrać tutaj.
17.04.2014
Dnia 2 maja (piątek) 2014 r. Urząd Gminy Świdnica oraz wszystkie jednostki organizacyjne będą nieczynne, w zamian za dzień 3 maja, który zgodnie z rozkładem czasu w pięciodniowym tygodniu pracy Urzędu Gminy Świdnica jest dniem wolnym.
 

Wójt Gminy Świdnica
/-/  Adam Jaskulski 

 
17.04.2014
Szanowni Mieszkańcy!

Nie wszyscy z Państwa mają świadomość, iż Państwa dowody osobiste posiadają określony czas ważności. W związku z tym prosimy o sprawdzenie w swoich dokumentach terminu ważności dowodu. Informacja ta znajduje się w prawym dolnym roku strony zdjęciowej. W przypadku zbliżającego się terminu upływu ważności dowodu osobistego lub w przypadku, gdy taki dokument utracił już swoją ważność, proszę o niezwłoczne zgłoszenie się w Urzędzie Gminy Świdnica, celem wymiany takiego dokumentu.

10.04.2014
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLV  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014r. (wtorek) o godz. 13.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37.

Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Świdnica:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 12 marca 2014r.

4.  Wolne wnioski i informacje.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

     a) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej. położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec, gmina Świdnica,

     b) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica na rok 2014,

     c) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014,

     d) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2014-2028,

     e) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – finansowanie wyprzedzające (Rybno),

     f) statutu Młodzieżowej Rady Gminy,

     g) wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Gmin.

7. Informacja nt  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica, w związku z wystąpieniem Gminy z Zielonogórskiego Związku Gmin.

 8. Zamknięcie obrad.

 

     Przewodniczący Rady Gminy

             Eliasz Madej 

Załączniki

1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
808 791 gości
Na stronie znajduje się
8 gości