Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 1 Listopad 2014 Imieniny: Seweryna i Wiktoryny
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
31.10.2014

30 października br. Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski wręczył 34 uczniom i studentom zamieszkałym w  gminie Świdnica certyfikaty stypendialne potwierdzające przyznanie stypendiów naukowych. Wyróżnieni osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, a ich dokonania zweryfikowała Komisja Oświaty Rady Gminy Świdnica, rekomendując Wójtowi kandydatów do stypendium.

Odbywająca się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy uroczystość miała piękną oprawę artystyczną – tańczyły i śpiewały dzieci ze szkół w Koźli i w Świdnicy. Była to również okazja do poinformowania po raz pierwszy o przyznaniu Gminie Świdnica Certyfikatu Samorządowego Lidera Edukacji oraz wyróżnienia Primus 2014 w ogólnopolskim rankingu samorządów, o czym odrębnie piszemy poniżej.

31.10.2014
 

Już po raz trzeci Gmina Świdnica otrzymała certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców. Uroczysta gala kończąca IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej "Samorządowy Lider Edukacji", tym razem odbyła się 30 października we Wrocławiu.

Gmina Świdnica w tym roku otrzymała również statuetkę „Primus”, czyli wyróżnienie dla gmin i powiatów, które w danej edycji konkursu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, czyli były najlepsze w swojej kategorii.

Misją Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.

 

Link do strony rankingu i bogatej galerii zdjęć tutaj


 

 

 
 
 
 
 
29.10.2014

24 października 2014 roku odbyło się spotkanie upowszechniające projekt ,,Rodzina bliżej siebie” – aktywizacja społeczno–zawodowa rodzin bezrobotnych z terenu gminy Świdnica realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkanie rodzin uświetniła wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci objęte projektem pod kierunkiem Henryka Krakowiaka. Występy artystyczne przygotowały dzieci ze szkoły w Koźli oraz ze Świdnicy. Mogliśmy także podziwiać występ teatralny uczestników projektu zrealizowany pod kierunkiem  Tomasza Marczewskiego.  Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem ds. Placówek Oświatowych i Gminnym Centrum Wolontariatu Młodzieżowego.

Projekt jest realizowany przez GOPS w Świdnicy od 1 maja 2014 roku i potrwa do 31 grudnia br. W ramach projektu ośrodek zatrudnił asystenta rodziny, prowadzi terapię dla uczestników projektu: indywidualną, rodzinną oraz grupowe wsparcie terapeutyczne dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu były realizowane warsztaty malarskie oraz teatralne, a także warsztaty edukacyjne ,,Szkoła dla rodziców”.

 

Anna Mierzwa

Kierownik GOPS

29.10.2014

28 października w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze z serii spotkań poświęconych gospodarce niskoemisyjnej prowadzonej w gminach wchodzących w skład MOF (miejskiego obszaru funkcjonalnego). W ramach partnerskiego projektu finansowanego ze środków POIiŚ  6 sąsiadujących ze sobą samorządów (wokół Zielonej Góry) opracuje dokumenty planistyczne będące wyznacznikiem kierunków prowadzenia działań, realizacji projektów i inwestycji związanych z wykorzystaniem energii. Będą to m.in. obszary: zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, oświetlenie dróg i miejsc publicznych, racjonalizacja zużycia energii oraz działania promocyjne i edukacyjne.

Opracowywany dokument jest niezwykle istotny, ponieważ będzie on pozwalał nie tylko samorządom i innym instytucjom, ale także przedsiębiorcom i osobom prywatnym na realizacje inwestycji związanych z gospodarowaniem energią, m.in. poprzez inwestycje związane z OZE. Dokument nie będzie finansował tych zadań, ale będzie niezbędną wskazówką i załącznikiem wszędzie tam, gdzie będzie można starać się o dofinansowanie dla takich inwestycji (regionalny program operacyjny, EOG, NFOŚiGW, WFOŚiGW i in.).

W ramach prac nad dokumentem przewidziana jest m.in. inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych, badanie natężenia ruchu drogowego, analiza struktury gospodarczej, ale również ankiety dla mieszkańców dotyczące dotychczasowego zużycia energii elektrycznej, cieplnej itp. 

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu dokumentu. Ankiety dla mieszkańców gminy oraz firm działających na terenie gminy Świdnica już wkrótce.

27.10.2014

W związku z zapytaniami komitetów  wyborczych o warunki udostępnienia sal wiejskich na spotkania wyborcze informuję,  że gestorami sal są sołtysi i z nimi należy uzgadniać wszelkie szczegóły – terminy, godziny itp.

Sale wiejskie na spotkania wyborcze będą udostępniane bezpłatnie. Jeśli zdarzyło się, że jakiś komitet opłacił do tej pory salę wiejską zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danej wsi pieniądze te zostaną zwrócone na konto komitetu.

W razie wątpliwości proszę o kontakt tel.(68) 373-31-15

                                                                            Andrzej Brachmański

                                                                                   Sekretarz gminy

                                                                         gminny urzędnik wyborczy

.

20.10.2014

19 października odszedł od nas wyjątkowy mieszkaniec naszej gminy - profesor Janusz Gil. Straciliśmy nie tylko wybitnego naukowca, ale człowieka, który całym sercem wspierał świdnicką młodzież w poznawaniu i rozwiązywaniu zagadek wszechświata. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego.

 

Adam Jaskulski Wójt Gminy Świdnica, współpracownicy oraz grono pedagogiczne i młodzież świdnickich szkół


1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
1 649 322 gości
Na stronie znajduje się
20 gości