Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 30 Wrzesień 2014 Imieniny: Zofii i Hieronima
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
29.09.2014
W sobotę, 27 września, w hali sportowej Świdniczanka odbył sie jubileuszowy turniej szermierczy z okazji XX-lecia istnienia Szkolnego Klubu Szermierczego FLESZ Świdnica.
czytaj dalej »

.

26.09.2014

Informujemy, że od dnia 29.09.2014 stanowisko ds. gospodarki odpadami i windykacji (dotychczas znajdujące się w ZUK) zostało przeniesione do budynku Urzędu Gminy przy ul. Długiej 38, I piętro pokój nr 8.

22.09.2014
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica z w o ł u j ę  L  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 29 września 2014r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w  Sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37. 

Proponowany porządek obrad L sesji Rady Gminy Świdnica:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 28 sierpnia 2014r.
4. Informacja nt pisma rolników w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Świdnica i Letnica.
5. Przedłożenie projektu karty inwentaryzacyjnej oraz protokołu inwentaryzacyjnego do wiadomości Radzie Gminy (dotyczy dz. 863/5 Wilkanowo - Przysiółek Rybno pod przepompownię ścieków).
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na 2015 rok środków finansowych na wydatki z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia-Słone – II etap” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
  b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014, 
9. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

23.09.2014

Prezes Szkolnego Klub Szermierczego Flesz Świdnica Tomasz Cygański wraz z Zarządem zapraszają Państwa na turniej szermierczy zorganizowany z okazji 20. rocznicy powstania klubu. Przez cały ten okres zawodnicy Flesza zdobyli na planszach krajowych 20 medali rangi mistrzostw Polski juniorów, juniorów młodszych i młodzików.

Okolicznościowe zawody odbędą się 27 września br. w Hali Sportowej Świdniczanka. Początek imprezy o godzinie 10.00. Turniej poprzedzi uroczyste wręczenie wyróżnień dla osób najbardziej zasłużonych dla klubu.

 

 

1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
1 515 253 gości
Na stronie znajduje się
22 gości