Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 18 Grudzień 2014 Imieniny: Gracjana i Bogusława
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
18.12.2014

W dniu 18 i 19 grudnia 2014r. ewidencja ludności, dowody osobiste oraz ewidencja działalności gospodarczej będzie nieczynna, z powodu choroby pracownika.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
16.12.2014
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica z w o ł u j ę  III  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 29 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w  Sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37. 

Proponowany porządek obrad III sesji Rady Gminy Świdnica:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 15 grudnia 2014r.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone,

 b) uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2015 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2015.

 c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,

 d) ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów,

 e) wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica,

 f) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014,

 g) uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2015;

      1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

      2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

      3) przedstawienie opinii komisji rady gminy,

      4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez Wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

 5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,

 6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,

 7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,

 8) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,

 9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.

       h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2028.

  1. Zamknięcie obrad.
 

  Przewodniczący Rady Gminy

         Eliasz Madej 

Załączniki

11.12.2014
Autor: Magdalena Widańska
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że nastąpiła zmiana terminu odczytów wodomierzy w miejscowości Wilkanowo.

Pierwotnie odczyty winny być dokonywane w dniach 08 – 12 grudnia.

Jednak wskutek zmian w harmonogramie odczytów pracownik ZUK będzie odczytywał stany wodomierzy w poniższych terminach:

 

Lp.

Miejscowość

Data

 

Przewidywane godziny

 

1.

Wilkanowo:

Ogrodnicza, Wiśniowa, Brzozowa, Strumykowa, Dolina Zielona

15.12.2014

11:00-19:00

Wilkanowo:

Wandy Komarnickiej

16.12.2014

11:00-19:00

Wilkanowo:

Kościelna, Osiedle Przylesie

17.12.2014

11:00-19:00

Wilkanowo:

Kosowa, Szkolna, Piaskowa, Osiedle Polanka

18.12.2014

11:00-19:00

Wilkanowo:

Sokola, Orla, Sowia, Pawia, Akacjowa

19.12.2014

11:00-19:00


Za powstałe zmiany serdecznie przepraszamy

 

09.12.2014

W niedzielę, 7 grudnia, sekcja decoupage’u zaprosiła mieszkańców do Gminnego Ośrodka Kultury na wystawę prac wykonanych techniką decoupage. Był to jednocześnie kiermasz dzieł oraz pokaz warsztatowy, podczas którego można było obserwować, jak  krok po kroku powstają tego rodzaju arcydzieła.
czytaj dalej »
1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
1 871 217 gości
Na stronie znajduje się
31 gości