Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 27 Kwiecień 2017 Imieniny: Zyty i Teofila
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
27.04.2017
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016r
25.04.2017
   Z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 26.04.2017r. w godzinach 8:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Drzymały i Leśnej w Świdnicy.


Zakład Usług Komunalnych
 
21.04.2017
 
 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXV sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 26 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w  Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.

 

 

 

Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Świdnica:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 17 lutego

i 20 marca 2017r.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za 2016 rok.

7.       Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  w roku 2016.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

      obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów

      przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych

      prowadzonych przez Gminę Świdnica;

8.2. zmiany uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r.

      zmienionej uchwałą Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017r.

      w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami  

      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

      24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.;

      8.3. upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy

            niż 3 lata;

      8.4. zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica";

8.5. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -

      obręb Wilkanowo, gmina Świdnica;

8.6. przyjęcia przez Gminę dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji

      Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;

      8.7. uchylenia uchwały Nr III/13/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 kwietnia 2005r. w

            sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na

            terenie gminy Świdnica;

      8.8. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017.

       9. Zamknięcie obrad

Załączniki

14.04.2017
Drodzy Mieszkańcy,
życzę Wam zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” !  
 
 
14.04.2017
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 23 kwietnia na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Turniej tradycyjnie odbędzie się w hali sportowej "Świdniczanka" przy ul. Ogrodowej 36 w Świdnicy.
 
                                             
05.04.2017
 Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. nastąpiła podwyżka cen za korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Świdnica.

Stawki za 1 m3 wody i ścieków wynosić będą:

- woda 5,20 zł/m3/ brutto;

- ścieki 7,81 zł/m3/ brutto;

1 2 3 4 ...5