Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 20 Październik 2018 Imieniny: Ireny i Kleopatry
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
18.10.2018

W związku z wyborami samorządowymi, które odbędą się dnia 21.10.2018 dla mieszkańców Gminy Świdnica zostaną udostępnione autobusy.

Autobusy będą kursowały zgodnie z poniższym rozkładem jazdy.

 

 I trasa, autobus nr rej. FZI91RL

Piaski (15:45)  ⇒   Świdnica (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy, ul. Ogrodowa 36A)

Świdnica (16:00)    ⇒    Piaski

 

II trasa autobus nr rej. FZI91RL


Buchałów (16:20)    ⇒    Drzonów (16:25)   ⇒   Orzewo (16:29)  ⇒   Radomia (16:33)   ⇒   Słone (Sala Wiejska, Słone ul. Słoneczna 42)

Słone (17:00)   ⇒    Radomia   ⇒  Orzewo   ⇒   Drzonów  ⇒   Buchałów

 

III trasa autobus nr rej. FZI12187Lipno (16:00)     ⇒   Grabowiec (16:05)  ⇒  Koźla (16:14)  ⇒  Letnica (Sala Wiejska, Letnica 10)

Letnica (16:40)     ⇒   Koźla    ⇒  Grabowiec   ⇒   Lipno

 
19.10.2018
Rozpocznij działaność gospodarczą w ramach projektu „Lubuska Fabryka Przedsiębiorzości” 
 
Projekt sierowany jest do kobiet z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia.
 
Dane biura projektu:
 
ul. Św. Jadwigi 1/ pok. 204
65-065 Zielona Góra tel.: 68 451 32 67/ kom. 575 137 444
 
 
 

Załączniki

19.10.2018
   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt. 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 23  października 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00  w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.

 

Proponowany porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Świdnica:

1.       Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wolne wnioski i informacje.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica".

6.  Zamknięcie obrad.

 


      Przewodniczący Rady Gminy

             Eliasz Madej  

11.10.2018
    Serdecznie zapraszam Państwa na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców i instytucje, które wsparły nas w posadzeniu Alei Lipowej dnia 9 maja 2015 r. nad Zalewem Świdnickim. Uroczystość odbędzie się 19 października 2018r. o godz. 12:00. W odsłonięciu tablicy pamiątkowej uczestniczyć będzie również delegacja naszej partnerskiej gminy Lübbenau, z burmistrzem Helmutem Wenzlem na czele, która w imię przyjaźni polsko-niemieckiej przekaże naszym mieszkańcom rzeźbę – symbol Alei Lipowej - oraz rekreacyjny zestaw ławek. Będzie mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem w tym jakże ważnym dla naszej małej społeczności dniu.

                   
                                                                                            Wójt Gminy Świdnica
                                                                                               /-/ Adam Jaskulski
16.10.2018
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy, informuje że w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli na końcowym odcinku sieci wodociągowej na ul. Drzymały,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Świdnicy.

Należy zauważyć, że do analizy zostały pobrane dwie próbki wody. Pierwszą próbę pobrano na końcowym odcinku sieci wodociągowej na ul. Drzymały, drugą na stacji uzdatniania wody w Świdnicy. Z uwagi na fakt, że pojedyncze bakterie z grupy coli wykryto tylko na końcu sieci wodociągowej w Świdnicy, Sanepid warunkowo dopuścił wodę do spożycia, nakazując podjęcie stosownych działań naprawczych.

Dlatego też w dniu jutrzejszym tj. 17 października br. zostanie przeprowadzona dezynfekcja końcowego odcinka sieci wodociągowej na ul. Drzymały, a po jej wykonaniu Zakład przystąpi do intensywnego płukania sieci dla tej części miejscowości.

Z uwagi na niewielką ilość bakterii z grupy coli oraz warunkowe dopuszczenie wody do spożycia należy uznać stwierdzoną niezgodność za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia. 

 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy 

1 2 3 4 ...5