Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 29 Sierpień 2016 Imieniny: Sabiny i Jana
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
22.08.2016
 
23.08.2016
   W niedzielę 28 sierpnia OSiR Bunkier zaprasza  na coroczny Wieczór Japoński w programie którego nie zabraknie  warsztatów Tai-chi oraz Jogi, rywalizacji w kaligrafii oraz bonsai, a także wielu  innych konkursów.  Po raz pierwszy chętni rywalizować będą  w wykonaniu tradycyjnego Japońskiego danie Sushi. Jak co roku wieczór zakończy chodzenie po rozżarzonych węglach oraz puszczanie lampionów.
Rozpoczęcie godzina 17.30

 

12.08.2016
 Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że przeprowadzone badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wilkanowie Osiedle Przylesie wykazały, że wody pod względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego. Odnotowano natomiast przekroczenie parametru mętności w ilości 2,9 ± 0,2 NTU – norma 1 NTU, co nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał warunkową zgodę przydatności wody do spożycia przez ludzi z terminem do dnia 01.01.2017r.

 

10.08.2016
31 lipca 2016 r., po 20-to letniej posłudze w kościele p.w. św. Mikołaja w Drzonowie ks. Dariusz Glama został przeniesiony dekretem biskupa do Gorzowa Wielkopolskiego. Parafianie, wraz z Sołtyską, Elżbietą Nogą i Wójtem Adamem Jaskulskim, z żalem pożegnali swojego kochanego proboszcza – księdza  Darka. Życzymy Tobie, księże Darku, nieustającej życzliwości, którą byłeś u nas obdarzany w zamian za Twoją otwartość, życzliwość i ciepło. Z całego serca życzymy powodzenia w dalszej kapłańskiej posłudze - mieszkańcy Drzonowa, Radomi i Orzewa.
 
09.08.2016

4 sierpnia br. odbył się ostatni w tym roku koncert z cyklu Przedsionek Raju. W kościele p.w. św. Marcina Biskupa w Świdnicy wystąpił zespół La Mouvance. Dwie młode wykonawczynie muzyki dawnej, Christine Mothes – śpiew oraz Karen Marit Ehlig – fidel, przedstawiły słuchaczom "średniowieczne opowieści o wizjach, cudach i doświadczeniach duchowych". Śpiewane po łacinie średniowieczne pieśni doskonale wpasowały się w klimat naszego XIV-wiecznego kościoła w Świdnicy.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom za udział w koncertach i zapraszamy za rok!

Poniżej krótka fotorelacja z koncertu w Świdnicy, fot. Magdalena Łacek.

08.08.2016
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXVII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 11 sierpnia 2016r. (czwartek) o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej Nr 37.

 

Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Świdnica:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca i 14  lipca 2016r.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Rozpatrzenie skargi pani Małgorzaty Olech - Kloneckiej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

          1) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica,

          2) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Buchałów, gmina Świdnica,

          3) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata,

          4) przystąpienia Gminy Świdnica do zadania inwestycyjnego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej..."we współpracy z Powiatem Zielonogórskim,

          5) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,

          6) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica,

          7) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2016

          8) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2016 - 2028

 8.   Zamknięcie obrad.

 

Załączniki

1 2 3 4 ...5