Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 20 Wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny i Eustachego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 

Zaproszenie na LVI sesję Rady Gminy

07.09.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LVI sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 13 września 2018r. (czwartek) o godz. 16.00  w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.

Proponowany porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 25 lipca i 22 sierpnia 2018 r.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.  pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej - ul. Rumiankowa w Świdnicy;
6.2. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
6.3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029;
6.4. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad  usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy  Świdnica.
7.  Zamknięcie obrad.
 
« powrót

Załączniki