Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Komunikat Wójt Gminy Świdnica

  • 25-05-2023
Szanowni Mieszkańcy
 
            w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej  nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi braku  komunikatów w sprawie przydatności wody do spożycia w miejscowościach Drzonów, Orzewo, Radomia i Buchałów informuję, co następuje.
            W dniu 27 kwietnia 2023 r.  na stronie internetowej gminy Świdnica www.swidnica.zgora.pl Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy zamieścił ogłoszenie dotyczące braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Drzonów, zaopatrującego w wodę miejscowości Drzonów, Radomia, Orzewo i Buchałów w związku na obecność w wodzie bakterii z  grupy coli. https://swidnica.zgora.pl/PL/1000/5/. Do  186 mieszkańców ww. miejscowości, zarejestrowanych
w gminnym SMS-owym systemie powiadamiania, zostały wysłane komunikaty o braku przydatności wody do spożycia. O zaistniałej sytuacji zostali również poinformowani sołtysi, z prośbą
o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców poszczególnych wsi. Już tego samego dnia
i w kolejnych dniach w miejscowościach Drzonów, Buchałów i Radomia były podstawiane
3 beczkowozy, natomiast do miejscowości Orzewo dostarczana była woda butelkowana. ZUK był
w stałym kontakcie z sołtysami, woda w beczkowozach była wymieniana i w razie potrzeby uzupełniana, natomiast woda butelkowana była systematycznie dowożona do mieszkańców Orzewa.
            W dniu 9 maja br. na stronie internetowej gminy został opublikowany komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Drzonów.
https://swidnica.zgora.pl/PL/1000/3/. Pod względem mikrobiologicznym w zakresie bakterii coli, woda spełnia wymagania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast
w związku ze stwierdzeniem podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów, do celów konsumpcyjnych a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, woda powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty. Mikroorganizmy te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.  Do chwili aktualizacji powyższej informacji, cały czas obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia.   Wszelkie dodatkowe  informacje w tym zakresie są udzielane przez pracowników ZUK pod nr tel. 68 327 37 18.
Jednocześnie informuję, że komunikat ZUK z dnia 23 maja 2023 r. opublikowany na stronie internetowej gminy, dotyczył prac remontowych na hydroforni w Letnicy oraz profilaktycznego podania środka dezynfekującego sieć wodociągową dostarczającą wodę mieszkańcom Letnicy, Koźli, Grabowca i Lipna. Do 231 mieszkańców ww. wsi zostały również wysłane w tej sprawie sms-y. Powyższe nie miało żadnego związku z wystąpieniem bakterii z grupy coli na wodociągu Drzonów.
 
Szanowni Państwo,
            na wszelkie występujące zagrożenia zawsze reagujemy niezwłocznie i z  największą starannością, dbając o zdrowie i życie naszych mieszkańców. Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych pozostają do Państwa dyspozycji i w każdej sytuacji służą pomocą. Ponownie apeluję do Państwa o to, by zarejestrować się w gminnym SMS-owym systemie powiadamiania.
Wystarczy wysłać SMS pod numer 789440115 w treści wpisując wielkimi literami nazwę miejscowości, w której mieszkamy, bez polskich znaków np. SLONE, SWIDNICA, KOZLA itd. Do tej pory do systemu zapisało się 1131 osób, więc informacje wysyłane przez urząd gminy nie docierają do każdego mieszkańca.
                   Jednocześnie zwracam uwagę na to, że Urząd Gminy nie ma dostępu do rządowego systemu powiadamiania  RCB. Jest to system od nas niezależny, a alerty RCB  o sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, wysyłane na Państwa telefony, redagowane są przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
                                                                                               Izabela Mazurkiewicz-Kąkol
         /-/ Wójt Gminy Świdnica

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją