Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Kochane uczennice i uczniowie klas ósmych
Dziś rozpoczynacie bardzo ważny dla Was egzamin. Czekaliście na niego długo, a okoliczności w jakich się on odbywa, są dalekie od normalności. Jesteście bardzo dzielni, ponieważ wraz z nauczycielami przy pomocy rodziców przygotowaliście się do zmierzenia z trudnymi zadaniami.
Życzę Wam spokoju, opanowania i umiejętności podejmowania trafnych decyzji podczas egzaminu, ale przede wszystkim życzę Wam, uczniowie wraz z Waszymi rodzicami i Waszymi nauczycielami, rozpoczęcia we wrześniu 2020 roku nauki w wymarzonej szkole ponadpodstawowej.
Połamania piór!
 
Krzysztof Stefański        
Wójt Gminy Świdnica

Apel o ograniczanie wody

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców Gminy Świdnica o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.
Wodę należy używać jedynie do celów bytowych.
Pobór wody do napełnienia przydomowych basenów czy podlewania upraw rolniczych i ogrodowych może spowodować, że w danym momencie innym mieszkańcom zabraknie wody do celów socjalnych.
Długotrwała susza przy bardzo wysokich temperaturach grozi szybkim wyczerpywaniem zasobów wody w studniach oraz uszkodzeniem pomp, które pracują bez przerw pod pełnym obciążeniem.
W godzinach zwiększonego poboru dochodzi do znacznych spadków ciśnienia wody w sieci, pogorszenie jej jakości, a także do braku wody na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.
Dlatego też proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższego ograniczenia.

Jubileuszowe wydanie Gazety Gminnej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do współpracy przy przygotowywaniu specjalnego wydania Gazety Gminnej, dedykowanego w całości 30-letniej historii świdnickiego samorządu. Liczymy na Państwa wspomnienia, fotografie, dokumenty, które gromadziliście w Waszych domach przez ostatnie 30 lat. Przedmioty można przynosić do urzędu gminy (pokój nr 6) lub ich zdjęcia z opisem można wysyłać na adres promocja@swidnica.zgora.pl. Dzięki Państwa „skarbom”, przygotowywana publikacja będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Na fotografii, którą prezentujemy można zobaczyć jeden z etapów powstawiania mozaiki w Letnicy. Zdjęcie zostało zrobione 15 sierpnia 2002 roku.
 
Jednocześnie informujemy, że comiesięczne wydanie Gazety Gminnej ukaże się we wrześniu. Podobnie jak w ubiegłym roku przerwa wakacyjna dotyczy również ukazywania się wydawnictwa.

Są jeszcze wolne miejsca w Domu Dziennego Pobytu Senior+

Dom Dziennego Pobytu Senior +  w Świdnicy rozpoczął swoją działalność zaledwie  3 czerwca br., a już tyle się tam wydarzyło. Obecnie z ośrodka korzysta 9 seniorów z terenu gminy Świdnica, zostało jeszcze 6 wolnych miejsc. Pensjonariusze mają zapewniony dojazd, obiad dwudaniowy, bardzo dobrą opiekę wyspecjalizowanej kadry oraz szereg zajęć z terapii zajęciowej. Codziennie jest prowadzona  gimnastyka grupowa ogólnousprawniająca. Seniorzy mają do dyspozycji ogród znajdujący się przy Domu Dziennego Pobytu, gdzie czytają prasę, relaksują się i także ćwiczą. Wykonują  różne prace plastyczne, ostatnio odbyło się malowanie dmuchawców rolką od papieru, wyklejanie motyli, malowanie liści farbami. Ponadto seniorzy relaksują się przy muzyce  i kolorowankach antystresowych, ćwiczą pamięć i rozwijają procesy poznawcze poprzez zgadywanki, krzyżówki, kalambury, itp. W Domu Dziennego Pobytu odbyły się także pogadanki nt. zdrowego odżywiania oraz hodowli roślin ogrodowych, seniorzy suszyli zioła ogrodowe na pyszne herbatki.
Placówka jest przygotowana na przyjęcie 15 seniorów. W chwili obecnej jest jeszcze wolnych 6 miejsc. Osoby zainteresowane pobytem w  Domu Dziennego Pobytu Senior + w Świdnicy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy tel. 68 327 32 30, ul. Długa 85/1.
Podstawowe kryteria, które trzeba spełnić, aby zostać przyjętym to wiek powyżej 60 lat, niepełnosprawność, potrzeba wsparcia i opieki oraz zamieszkanie na terenie gminy Świdnica.
 
Zadanie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz drugi realizują badanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiatach województwa lubuskiego.

Zapowiedź jesiennego koncertu

Zachęcamy do wysłuchania zapowiedzi jesiennego koncertu Lubuszanie in memoriam w Zborze poewangelickim w Letnicy

Kolejne laptopy trafiły do szkół

Już po raz drugi Gmina Świdnica pozyskała środki na zakup laptopów umożliwiających uczniom szkół podstawowych realizację nauki zdalnej. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Gmina Świdnica pozyskała na ten cel 44.992 zł.  Maksymalna kwota, o którą mogła wnioskować Gmina Świdnica to 45.000 zł. Została ona wyliczona na podstawie liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Zakupiony sprzęt 15 czerwca został przekazany szkołom, które rozdysponują otrzymaną pomoc dydaktyczną wśród najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Szkoła Podstawowa w Słonem otrzymała 4 laptopy, zaś Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy otrzymał 12 laptopów.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Urząd Gminy Świdnica ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego spisu rolnego w 2020 r. W załączeniu procedura naboru kandydatów.

E-wnioski w ramach programu "Czyste powietrze"

10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.
 
Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę pieca i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 

Gdzie jesteśmy?