Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ŚWIATŁOWÓD

FERC - Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

  • 16-02-2024
CPPC dnia 4 stycznia 2024r. ogłosiło wyniki konkursu z nowej perspektywy unijnej FERC https://www.gov.pl/web/cppc/zwiekszenie-dostepu-do-ultra-szybkiego-internetu-szerokopasmowego-1-nabor
Celem projektu będzie objęcie gospodarstw domowych (rozumianych jako lokale mieszkalne) oraz przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 1 Gb/s (światłowody).
 
W projekcie zostały również ujęte adresy pominięte w inwestycji POPC.
Firma Orange Polska S.A. otrzymała w naszym obszarze nr 5.08.99.3.b dofinansowane FERC.01.01-IP.01-0090/23 w kwocie 31 655 375,64 zł.
 
Obszar nr 5.08.99.3.b obejmuje powiat zielonogórski, m. Zielona Góra i powiat nowosolski
Liczba punktów adresowych do objęcia zasięgiem to 6467.
 
W gminie Świdnica ujęte są do podłączenia 804 punkty adresowe.
Dokładne zestawienie w załączeniu.
W chwili obecnej urząd nie dysponuje żadnymi informacjami odnośnie terminów realizacji w/w projektu. Wszelkie nowe informacje będziemy przekazywać mieszkańcom niezwłocznie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki