Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Jednostka pomocnicza Miejskiej Rady Mościsk - Lipniki, Strzelczyska, Doboszówka

Jednostka pomocnicza Miejskiej Rady Mościsk - Lipniki, Strzelczyska, Doboszówka

  • 12-11-2020
26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Świdnicy podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Świdnica, a Jednostką pomocniczą Miejskiej Rady Mościsk - Lipniki, Strzelczyska, Doboszówka na Ukrainie. Celem porozumienia jest wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk we wszystkich dziedzinach życia lokalnego, w szczególności zaś pomiędzy placówkami edukacyjnymi oraz stowarzyszeniami i mieszkańcami, jak również pogłębianie więzi między społecznościami oraz rozwój wielopłaszczyznowych stosunków w dziedzinach: społecnzo-kulturalnej, sportowej, oświaty, turystyki, ekologii, przedsiębiorczości i ochotniczych straży pożarnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją