Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

  • 26-10-2023
Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i poz.1688), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 31 października 2023 roku do dnia 4 grudnia 2023 roku.
 
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją