Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030

  • 04-01-2022
 
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXI/220/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030,
Zapraszam
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Świdnica oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030.
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 29 grudnia 2021 r. do 2 lutego 2022 r.
 
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
  1. przesłać w formie elektronicznej na adres: strategia@swidnica.zgora.pl ,
  2. przesłać na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul Długa 38, 66-008 Świdnica (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  3. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie.
Szczegółowe informacje i formularze do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świdnica

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją