Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ZDROWIE

Bezpłatne badania dla mieszkańców gminy Świdnica

  • 24-01-2019
Program lakowania zębów u dzieci i młodzieży 
Mogą z niego skorzystać dzieci zameldowane na stałe w gminie Świdnica, które mają ukończone 8 lat, aż do 18 roku życia. Aby ustalić termin bezpłatnego lakowania zębów należy skontaktować się ze stomatologiem – Beatą Wojtków pod nr tel. 605548811 lub osobiście w gabinecie znajdującym się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ogrodowej 36A w Świdnicy.
 
Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program adresowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, które nie miały wykonanych badań objętych programem profilaktycznym w ciągu ostatnich 5 lat oraz nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia. Badania w ramach ww. programu wykonywane są na terenie gminy Świdnicy w przychodni PANACEUM w Świdnicy, ul. Kosynierów 2A. Rejestracja telefoniczna:  68 320 01 09.
 
Program profilaktyki gruźlicy
Program adresowany jest do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności do:
- osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
- osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny,
- osób, które nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Badania w ramach ww. programu wykonywane są na terenie gminy Świdnica w przychodni PANACEUM w Świdnicy, ul. Kosynierów 2A. Rejestracja telefoniczna:  68 320 01 09.
 
 
Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców gminy Świdnica
 
W ramach realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewniona jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców gminy Świdnica. 
Rejestrować można się telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy - 68 327 32 30 lub osobiście w gabinecie terapeutycznym znajdującym się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ogrodowej 36A w Świdnicy, w godzinach pracy specjalistów.
 
Godziny pracy specjalistów:
Dorota Opala - psycholog kliniczny, seksuolog, psychoonkolog; pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej, pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą seksualną, terapia uzależnień behawioralnych (uzależnienie od internetu, hazardu, objadania się),  grupowe wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Gabinet w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
Poniedziałek –  9.00-15.00
Wtorek -  9.00-15.00
Środa – 9.00-15.00
Czwartek – 9.00- 13.00
Anna Komorowska – psychoterapeuta uzależnień; terapia DDA, osób współuzależnionych i ofiar przemocy, praca nad problemami alkoholowymi osób uzależnionych i członków ich rodzin, terapia indywidualna w sytuacji kryzysowej, terapia grupowa dla osób z chorobami nowotworowymi.
Gabinet w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
Środa – 17.00-21.00 (indywidualna terapia uzależnień)
Piątek – 17.00-21.00 (terapia grupowa dla osób z chorobami nowotworowymi)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją