Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

KS. WŁADYSŁAW TERLIKOWSKI

Ks. Władysław Terlikowski

  • 05-07-2019
Ks. Władysław Terlikowski
(ur. w  1912 r., zm. w 1976 r. )
 
Proboszczem w parafii Świdnica był przez 29 lat – od 15 listopada 1945 roku. Człowiek o niespożytej energii i wielkiej życzliwości wobec ludzi. Parafii i parafianom poświęcił się całkowicie. Miał ogromny wpływ na kształtowanie życia religijnego na terenie gminy Świdnica. Studia teologiczne ukończył we Lwowie, w łacińskim seminarium, a w roku 1933 przeniósł się na stałe do Seminarium Duchownego w Łucku, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Droga do Świdnicy wiodła przez wikariat w Kostopolu, proboszczówkę w Bereźnicach, Krasiłowie, Kiercach oraz duszpasterzowanie w Zielonej Górze i Poznaniu. W roku 1974 ks. Władysław Terlikowski opuścił Świdnicę, kiedy został przeniesiony do parafii Dąbrówka Wielkopolska. 
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica przyznano ks. Władysławowi Terlikowskiemu 28 grudnia 2000 r. (Uchwała Rady Gminy Nr IX/41/2000).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją