Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWICZ

Włodzimierz Kwaśniewicz

  • 05-07-2019
Włodzimierz Kwaśniewicz
(ur. w 1947 r.)
 
Twórca Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, drugiego co do wielkości i znaczenia zbioru militariów w Polsce.
Doktor nauk humanistycznych, znawca broni i wielki miłośnik szabli polskiej, autor wielu książek i publikacji o dawnej broni i uzbrojeniu obronnym. Dyrektorem placówki był od dnia jej otwarcia, czyli od 1 maja 1985 r. do 28 września 2012 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.
Włodzimierz Kwaśniewicz to wspaniały gawędziarz, człowiek niezwykle otwarty, społecznik i pasjonat. Dzięki nowoczesnemu stylowi prowadzenia instytucji kultury i swej osobowości zjednywał sobie licznych sponsorów, z których pomocą dokonywał wielu cudów finansowych, by przy skromnym budżecie o Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie i gminie Świdnica było słychać nie tylko w województwie lubuskim, ale w całym kraju. Na terenie placówki organizował gromadzące liczną publiczność festyny, dożynki, Dzień Dziecka, Noc Muzeów i wiele imprez, o których głośno było w mediach.
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica przyznano Włodzimierzowi Kwaśniewiczowi 30 grudnia 2004 r. (Uchwała Rady Gminy Nr IX/57/04).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją