UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY

Informacja w sprawie dowozu, dofinansowania oraz zwrotów kosztów

  • 18-09-2018
 
 
 
KOMUNIKAT
 
W związku z rozpoczynającym się 2 września 2019 r. rokiem szkolnym 2019/2020, prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, uczęszczających do szkół i placówek opiekuńczych poza terenem gminy Świdnica o składanie wniosków dotyczących dowozu uczniów do szkół.
Wnioskować można o:
- organizację bezpłatnego dowozu ucznia pojazdem gminnym,
- zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (wymagana umowa z wójtem gminy),
- dofinansowanie kosztów dowozu ucznia własnym pojazdem (wymagana umowa z wójtem gminy).
Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki