Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

2014

Dobra współpraca w Internecie

  • 04-11-2020
 9 maja 2014 roku w ratuszu w Lübbenau odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Dobra współpraca w Internecie” dofinansowywany z tzw. „Małych Projektów”Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Partnerami projektu była gmina Świdnica i Lubbenau/Spreewald. Dzięki realizacji powstała niemiecka i angielska wersja strony internetowej gminy Świdnica. Strona została również zmodernizowana.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz budżetu państwa.
"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją