Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

  • 11-02-2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2018 r. poz. 994 ze zm.1) informuję mieszkańców sołectw gminy Świdnica o rozpoczęciu
konsultacji społecznych na temat projektowanych zmian statutów sołectw gminy Świdnica.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki