Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

II sesja Rady Gminy Świdnica

  • 29-11-2018
28 listopada 2018 roku odbyła się druga sesja Rady Gminy Świdnica. Rozpoczęła się od ślubowania nieobecnego na pierwszej sesji radnego Karola Wilera. Po oficjalnym zaprzysiężeniu rada zrealizowała porządek obrad. Przyjęto  m.in.  Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi. Ustalono też  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za pojemnik (https://esesja.pl/29124). Gminni radni przyjęli dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica”. Inwestycja polega na przebudowie stacji uzdatniania wody w Słonem oraz zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej ze Słonego do Wilkanowa.  Głosowanie po raz pierwszy odbyło się za pomocą elektronicznego systemu. Wszystkie uchwały omawiane na wczorajszej sesji dostępne są na stronie internetowej www.swidnica.gora.pl w zakładce Sesje Rady Gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją