Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Ulica Turkusowa w Radomi

  • 05-07-2024
Ulica Turkusowa w Radomi.
Inwestycja polega na budowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych i rozbudową oświetlenia  drogowego.
Zakres zadania obejmuje trzy odcinki:  
1- budowa ul. Turkusowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z ul. Seledynową. Odcinek jednokierunkowy o nawierzchni z kostki betonowej, o długości 258 m i szerokości jezdni 3,5 m z mijanką.      
2 - budowa ulicy Turkusowej wraz z dwoma łącznikami do ul. Tęczowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Seledynową do końca ul. Turkusowej, z pętlą do zawracania oraz ze zbiornikiem retencyjno-odparowującym-infiltrującym zlokalizowanym w ciągu ul. Tęczowej. Odcinek dwukierunkowy o nawierzchni z kostki betonowej, o długości ok. 760 m i szerokości jezdni 5,0 m.
 3 - budowa ciągu pieszego w ul. Jagodowej. Odcinek o długości 127 m o nawierzchni z kostki betonowej ze zbiornikiem retencyjno-odparowującym-infiltrującym. 
Wszystkie odcinki wyposażone będą w kanały technologiczne, oświetlenie drogowe oraz w większości kanalizację deszczową.
 
Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomia –
etap I Turkusowa jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałanie: „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. – 2,4 mln zł.
 
Budowa drogi nr 006015F w Radomi jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. – 2,6 mln zł.
Ulica Turkusowa w Radomi.
Ulica Turkusowa w Radomi.
Ulica Turkusowa w Radomi.
dofinansowanie
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją