Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Gmina pozyskała środki na sieć wodno-kanalizacyjną w Słonem

  • 25-05-2023
Ponad 3,6 mln zł pozyskała Gmina Świdnica na uzbrojenie strefy inwestycyjnej oraz osiedla mieszkaniowego w Słonem w sieć wodno-kanalizacyjną.
Środki zostały przyznane w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W sumie kwota tej inwestycji wyniesie 4.243.500 zł.
Zadanie będzie polegało na budowie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1090 m, dzięki której ścieki sanitarne z budynków oraz podmiotów gospodarczych będą odprowadzane do przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Drzonowie. Powstanie również ok. 1430 m sieci wodociągowej.
Zostaną przeprowadzone także prace, które przywrócą stan sprzed wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na całej drodze – ok. 1750 m, polegające na utwardzeniu dróg tłuczniem kamiennym i bitumicznym, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, wykonaniu podbudowy dolnej z tłucznia kamiennego, wykonaniu podbudowy górnej z destruktu asfaltowego dwukrotnie wzmacnianym spryskiem z emulsji asfaltowej.
Wójt Izabela Mazurkiewicz-Kąkol i skarbnik Katarzyna Wybranowska podpisały umowę z wykonawcą na realizację zadania.
 
Gmina pozyskała środki na sieć wodno-kanalizacyjną w Słonem
Grafika informująca o programie Polski Ład
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją