Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Wójt Izabela Mazurkiewicz otrzymała absolutorium

  • 30-06-2022
????29 czerwca br. odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Świdnica.
????Najważniejszymi punktami były podjęcia uchwał w sprawach: udzielenia wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu.
????Wójt Izabela Mazurkiewicz otrzymała absolutorium przy jednym głosie wstrzymującym się i dwóch nieobecnych radnych.
????Wójtowi udzielono również wotum zaufania
????A tak I. Mazurkiewicz skomentowała sesję na swoim profilu fb „W dniu dzisiejszym odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku. Dziękuję Radnym za udzielenie mi wotum zaufania przy 2 nieobecnościach, 12 głosów za, 1 wstrzymujący się , a także za absolutorium z wykonania budżetu za 2021. Dziękuję swoim wszystkim współpracownikom, którzy każdego dnia pracują na rzecz rozwoju naszej gminy. Wielkie ukłony dla Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Seniorów, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Wszyscy Państwo jesteście ogromną wartością tej gminy. Dziękuję”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją