Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Dofinansowanie przedszkolaków

  • 23-06-2022
Złożony przez Gminę Świdnica projekt pt. Rozwijanie kompetencji Przedszkolaków w Gminie Świdnica został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Lubuskiego i otrzymał dofinansowanie w kwocie 159 754,73 zł.
Projekt, który ma być realizowany od 1 lipca br. do 30 czerwca 2023 roku zwiększy dostęp do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego 49 dzieci w wieku 3-6 lat z Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Słonem.
Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele, którzy wezmą udział w wielu szkoleniach.
Wsparcie obejmie m.in. realizację dodatkowych zajęć z nauki programowania, dodatkowych zajęć w ramach krainy eksperymentów, zajęć wg programu Finansiaki, realizację dodatkowych zajęć matematycznych metodą klocków Numicon, doskonalenie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli, zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby zajęć kształtujących kompetencje.
Projekt dofinansowany w ramach osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
logo

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją