Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy poszukuje pracownika

 • 14-09-2021
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce pracy: teren Gminy Świdnica
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzór nad nimi.
 • W przypadku zaistnienia awarii podjęcie natychmiastowych działań w celu jej usunięcia.
 • Nadzór nad robotami prowadzonymi na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (przyłącza, rozbudowa sieci, remonty studni i Stacji Uzdatniania Wody).
 • Uczestniczenie w odbiorach technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (częściowych, końcowych).
 • Ujawnianie na bieżąco potrzeby wykonywania wymiany lub naprawy urządzeń, których stan techniczny budzi zastrzeżenia i odbiega od norm technicznych.
 • Stała kontrola nad korzystaniem z wody przez odbiorców.
 • Pomiar stanu zwierciadła wody w studniach.
 • Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń pompowni.
 • Czuwanie nad wskazaniami aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz utrzymanie jej w stanie pełnej sprawności i czystości (wodomierze, przepływomierze, manometry).
 • Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody.
 • Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w SUW zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz wszystkimi obowiązującymi instrukcjami.
 • Sprawowanie nadzoru nad  prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej,  sprawdzanie stanu ciśnienia w sieci oraz ujawnianie i zabezpieczenie miejsc przecieków.
 • Kontrolowanie sprawności, właściwego podłączenia i legalizacji wodomierzy  u odbiorców wody.
 
WYMAGANIA:
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
 • Solidność, dyspozycyjność i operatywność.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Odpowiedzialność, rzetelność i punktualność.
 • Dyspozycyjność oraz predyspozycje w trudnych warunkach terenowych i pogodowych.
 • Chęć do nauki i rozwoju.  
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Zakładu, na ul. Długa 25 w Świdnicy  lub pod numerem telefonicznym 68 327 37 18.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją