Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

  • 18-04-2021
W związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w Ochli na terenie powiatu Zielona Góra został określony obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków dla miejscowości w Gminie Świdnica : Rybno, Wilkanowo, Świdnica, Słone Radomia, Letnica, Piaski, Łochowo. Na obszarze zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zakazuje się: • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. Na obszarze zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje się: • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące; • niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją