Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

  • 17-11-2020
Wójt Gminy Świdnica ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020.1057 t.j.) działające na terenie gminy Świdnica lub na rzecz jego mieszkańców.
Opinie należy dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świdnica ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją