Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

  • 14-09-2020
Na podstawie § 9 pkt. 2 Uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r.  zwołuję IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek IV posiedzenia Gminnej Rady Seniorów:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Informacja o działaniach Przewodniczącej GRS pomiędzy posiedzeniami.
  4. Wniosek do budżetu Gminy o przyznanie środków na 2021 r.
  5. Wolne wnioski i informacje:
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący Gminnej Rady
     Seniorów w Świdnicy
        Bogumiła Hajdasz

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją