Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Warto przeczytać – informacje dot. wyborów

  • 05-06-2020
28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP.
  • Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (Dz.U. 2020 r., poz. 979) dotychczasowe zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych zachowuje ważność.
    Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych znajdują się:
    https://bip.swidnica.zgora.pl/266/Wybory_Prezydenta_RP_2020/
 
  • Ponieważ 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy Świdnica jest nieczynny, w tym dniu zgłoszenia kandydatów na członków OKW można przesyłać w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@swidnica.zgora.pl do godz. 14.00 – decyduje data wpływu (oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy pocztą tradycyjną).
    Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty można uzyskać pod nr telefonu: 68 327 31 15 w. 123 lub 600 983 937.
 
 
 
 
  • Na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:
• Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
• Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).
Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego – uruchomiono nową usługę:
• Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).
Ważne informacje w sprawie możliwości dopisania się do rejestru wyborców oraz spisu wyborców.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją