Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Lepsze jutro II w Grabowcu

  • 02-12-2019
30 listopada zakończył pracę w ramach I edycji Punkt Aktywizacji Społeczno–Zawodowej (PAS-Z) w Grabowcu, w którym przez 11 miesięcy pod kierunkiem Janiny Zelem realizowany był projekt „Lepsze jutro II”, Zadanie 3, Integracja społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Uczestnicy projektu aktywnie brali udział w różnego rodzaju działaniach kulturalnych i integracyjnych, np. warsztatach oraz spotkaniach ze specjalistami: psychologiem, coachem, informatykiem, prawnikiem. Dzięki temu poszerzyli swoje kompetencje. Dużym osiągnięciem było zdobycie przez pięć uczestniczek, podczas kursu Pracownik Obsługi Biura, nowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem. W ten sposób zyskały one dużą szansę na aktywizację zawodową. Uczestnicy projektu i opiekun serdecznie dziękują prezesowi Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze Romualdowi Malinowskiemu, koordynatorce projektu Jolancie Malinowskiej, wójtowi Krzysztofowi Stefańskiemu, zastępczyni wójta Izabeli Mazurkiewicz, kierowniczce GOPS-u Annie Mierzwie, radnej Grabowca i Lipna Wioletcie Mazuro oraz Stowarzyszeniu „Siedlisko w Grabowcu” za wszelką pomoc, dzięki której była możliwa realizacja zajęć w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Grabowcu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją