Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Usuwanie azbestu - dofinansowanie

  • 29-11-2019
INFORMACJA
o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica
w 2019 r.”
Informujemy, że na podstawie wniosku pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2019 r., złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2023. Dotacja w kwocie  19.659,91  zł  pochodzi ze środków NFOŚiGW  w Warszawie  i WFOŚiGW  w Zielonej Górze i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania.W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2019 usunięto 2167,81 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 34,116 Mg.
 
      
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją