Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Obradowała Rada Seniorów

  • 08-11-2019
Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów odbyło się dziś – 8 listopada w sali konferencyjnej urzędu gminy. Wśród punktów porządku obrad były m.in. wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Posiedzenie rozpoczął najstarszy członek– Janusz Gałat z Grabowca. Zgromadzeni wybrali poprzez tajne głosowanie Bogumiłę Hajdasz ze Świdnicy na Przewodniczącą, Mariannę Poźniak z Buchałowa na Wiceprzewodniczącą i Jerzego Wiśniewskiego z Lipna na Sekretarza.  – Wiem, jakie potrzeby mają Seniorzy z gminy Świnica, bo przecież sama jestem Seniorką – mówiła B. Hajdasz. – Będę broniła naszych interesów i nigdy nie odpuszczę.
Gminna Rada Seniorów została oficjalnie powołana podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Świdnica. Wtedy kandydaci otrzymali akty powołania. Rada Seniorów składa się z 12 członków. Każda miejscowość ma swojego przedstawiciela, dodatkowo jeden został wybrany z ramienia Klubu Seniora. Więcej na stronie internetowej gminy w zakładce GMINA ŚWIDNICA/SAMORZĄD GMINY ŚWIDNICA

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją