Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Kanalizacja deszczowa w Słonem

  • 07-11-2019
Przedmiotem kolejnej gminnej inwestycji, której realizacja trwa jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Słone, w ulicach Słonecznej, Krótkiej i Spokojnej. Celem inwestycji jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych spływających z istniejących nawierzchni, w szczególności na włączeniu ulic Krótkiej i Spokojnej. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 242,2 m. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry. Zadanie ma się zakończyć do 15 listopada br.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją