Aktualności

Inwentaryzacja azbestu

  • 23-08-2019
Właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy WGS84 Polska sp. z o.o. wykonującym inwentaryzację azbestu i przekazywanie im, w razie potrzeby, informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.
 
Ponadto prosimy o przekazywanie informacji o zmagazynowanym (zdemontowanym) azbeście na posesjach, nie wpisanym na listę tegorocznego programu usuwania azbestu z terenu gminy Świdnicy pod nr tel.  68 327 31 15 wew. 140
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją