Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Apel do mieszkańców

  • 25-07-2019
APEL DO MIESZKAŃCÓW – NIE DOKARMIAĆ DZIKÓW !!!
 
Przyzwyczajone do dokarmiania dzikie zwierzęta napotykamy  na ulicy, na przystankach autobusowych oraz pomiędzy posesjami. Zaprzestanie dokarmiania szybko daje efekt w postaci „wyprowadzki” dzików z określonego rejonu.
Musimy mieć świadomość, że źródłem pokarmu dla dzików jest także skoszona trawa, opadłe owoce i liście, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne. Pamiętajmy, aby kompostowniki, do których trafiają odpady organiczne, były ustawiane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki - przydomowe ogrody powinny być zamykane. W tym rejonie musimy wyeliminować dokarmianie jakichkolwiek zwierząt, zarówno celowe, jak i przypadkowe, kiedy wyrzucamy odpadki żywnościowe w miejsca łatwo dostępne dla zwierząt dziko żyjących. 
Dodatkowo w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi  pojawiania się dzików w okolicach domostw, informujemy, że na bieżąco sprawy kierowane są do odpowiednich  kół łowieckich (link poniżej). Niestety, nawet łowczy nie są w stanie kontrolować dzików i tego, gdzie się przemieszczają. Myśliwi dokonują optymalnej redukcji dzików w swoich obwodach, natomiast nie mają prawa urządzać polowania w odległości mniejszej niż 200 m od budynku mieszkalnego. Za załamanie tego prawa grozi mu kara grzywny, postępowanie dyscyplinarne, którego konsekwencją może być zawieszenie lub wykluczenie, w skrajnych przypadkach odpowiedzialność  przed sądem powszechnym.
 
Mapa terenów łowieckich:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją