Aktualności

Komunikacja PKS

  • 11-06-2019
Z uwagi na docierające do Urzędu Gminy informacje o złej jakości usług przewozowych wykonywanych przez PKS w Zielonej Górze, a nawet o niewykonywaniu tych usług informujemy, że:
 
1. bieżącą informację o odjeździe autobusów PKS można uzyskać bezpośrednio od dyżurnego ruchu PKS
tel.  68 32 20 421 wew. 15 (czynny 24 h),
 
2. skargi i uwagi na temat jakości usług przewozowych można składać poprzez email na adres:  sekretariat@pks.zgora.pl
oraz telefonicznie do sekretariatu PKS tel. 68 32 20 400 (w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku)
 
3. uwagi nt. komunikacji PKS można składać także w Urzędzie Gminy Świdnica, tel. 68 32 73 115 wew. 123, email sekretarz@swidnica.zgora.pl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją